گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

بیمه بویلر و مخازن تحت فشار

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه:

اول - تعاریف ظروف تحت فشار صنعتی عبارت است از :
1-1 دیگ بخار به مفهوم ماشین آلاتی که براثر فعل و انفعالات ناشی از نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا ،بخار مرطوب و یا خشک را جهت استفاده در صنایع تولید می نماید .
1-2 ظروفی که بمنظور نگهداری مواد و یا گازهای تحت فشار، در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.
ظروف تحت فشار صنعتی شامل قسمت های زیر می باشد :
الف : دستگاه اصلی .
ب : اجزاء و قطعاتی که بدون وجود دریچه های سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلی متصل می باشد .
ج : قطعات فلزی درجات فشارآب و اتصالاتی که آنها را به دستگاه اصلی وصل می کند حتی اگر این قطعات و اتصالات بوسیله دریچه سوپاپهای اطمینان از اجزاء ثابت جدا شده باشد .
2- ترکیدن و متلاشی ، به مفهوم تغییر شکل ناگهانی و خطرناک ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه است که در اثر فشار نیروی بخار و یا سایر عوامل نیروزا ایجاد شود .
دوم – خسارت قابل تأمین این بیمه خسارت وارد ه به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و متلاشی شدن این ظروف باشد با رعایت مفاد بیمه نامه ، تعاریف فوق و مفاد مندرج زیر جبران می نماید .
سوم – سایر مقررات
1-بیمه گر می تواند بازدید و بررسی های دوره ای را از ظروف تحت فشار صنعتی موضوع این بیمه نامه انجام دهد.بیمه گذار مکلف است تسهیلات لازم جهت بازدید و بررسی های دوره ای مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ایمنی توصیه شده از طرف بیمه گر را رعایت نماید .
2-فشار یا باربرروی سوپاپ های اطمینان نباید از میزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نمایدمگر آنکه توافق دیگری بین طرفین بعمل آمده باشد .
3-چنانچه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و یا تغییراتی در ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه بعمل آورد و یا قطعات و ادواتی را به ظروف مزبور اضافه و یا ازآن جدا کند باید با اطلاع بیمه گر باشد .
چهارم – استثنائات این بیمه موارد زیر را تحت پوشش قرار نمی دهد :
1-خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه دراثر آزمایش هیدرولیکی ظروف مزبور .
2-خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه دردوره تعمیر و راه اندازی مجدد این ظروف در مواردی که بعلت تحقق خطر موضوع بیمه این الحاقیه خسارت دیده است .
3-خسارت ناشی از موارد زیر در صورتی که منجر به متلاشی و یا ترکیدن ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه نگردد .
الف : خوردگی ناشی از سوخت یا موارد دیگر زنگ زدگی و یا استهلاک قطعات ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه .
ب : تغییر شکل تدریجی ظروف مزبور از قبیل : ترک خوردن ،شکستن ، متورم شدن ، لایه لایه شدن ، درزپیدا کردن ، شیار پیدا کردن ( حتی اگر این موارد همراه با نشت باشد ) .
ج : نقص فنی اتصالات ظروف مورد بیمه

شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه:

می دانیم که بیمه عقدی است قراردادی و در صورت رضایت طرفین ، قرارداد می تواند جاری و قانونی شود و هر موقع یکی از طرفین بنا به دلایلی مثل از بین رفتن مراتب تشدید خطر ، ورشکستگی بیمه گر ( فسخ یا ابطال از طرف بیمه گذار ) و عدم پرداخت حق بیمه ، خودداری از اظهار مطالب صحیح یا اظهار مطالب خلاف ، تشدید خطر ( فسخ یا ابطال از طرف بیمه گر ) بخواهند میتوانند قرارداد را فسخ یا ابطال کنند . در بیمه های مهندسی نیز هر زمان طرفین قرارداد تمایل داشته باشند می توانند عمل فسخ یا ابطال را انجام دهند .
در آن صورت چنانچه فسخ یا ابطال از طرف بیمه گذار باشد ، بیمه گر حق بیمه مربوط به مدتی را که قرارداد معتبر بوده است بر اساس نرخ کوتاه مدت و یا لحاظ کردن مدت صرف شده محاسبه می کند و علاوه بر آن هزینه متعارف بازدید اولیه و کارشناسی بیمه گر ( در صورتی که هزینه شده باشد ) را کسر خواهد کرد و الحاقیه فسخ یا ابطال بیمه نامه را صادر خواهد کرد.

مدارک مورد نیاز جهت خرید بیمه نامه:

 1. تصویر پیمان یا قرارداد: می دانیم زمانی یک پیمانکار اقدام به اجرای کار می کند که قبلا" قراردادی با کارفرمای طرح امضاء کرده باشد و براساس آن قرارداد موظف به اجرای تعهدات خود می باشد اطلاعاتی از قبیل معرفی پروژه ، مبلغ، مدت ،محل و... در قرارداد ملحوظ می باشد و می تواند به بیمه گر در تعیین نرخ و شرایط جهت صدور بیمه نامه کمک شایانی بکند.
 2. جدول زمانبندی کار : جدول زمانبندی چگونگی فصول کارها را براساس مدت پیمان طبقه بندی می کند و کارهای مورد پیمان بر حسب ماه در آن منعکس می باشد و در اسناد و مدارک پیمان درج شده است و در واقع فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفضیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی مشخص می کند دریافت این جدول در زمان اعلام نرخ و شرایط ضرورت دارد و بیمه گر جهت ارزیابی ریسک و اطمینان از اجرای کار در زمان مشخص و در چارچوب مقررات پیمان کمک می کند. با یک مثال می توان ضرورت دریافت جدول زمانبندی در زمان اعلام نرخ و شرایط بیمه های تمام خطر مهندسی را بیشتر مشخص کرد. مثال : فرض کنید که برای احداث یک نیروگاه جدول زمانبندی طوری طراحی شده است که اجرای کارهای فونداسیون،کانال وسایر سازه بتنی که به حفاری در عمق های مختلف نیاز دارد و این حفاری نیز در ماههایی انجام گیرد که بارندگی زیاد اتفاق می افتد و وضعیت خاک آن منطقه طوری باشد که آب کمتر داخل خاک نفوذ کند و بارندگی تبدیل به سیل گردد . مسلما" زمانیکه بارندگی تبدیل به سیل شود فونداسیونهایی که در حال اجرا باشند تخریب می شوند و دچار خسارت میگردند و مشکلاتی را برای مجریان طرح و بیمه گر ایجاد می کند و اگر طبق جدول زمانبندی همین کار در ماههایی اجرا شود که بارندگی خیلی کمتر داشته باشد مسلما" احتمال بروز خسارت نیز کمتر خواهد بود. بنابراین اهمیت دریافت جدول زمانبندی با این مثال مشخص شد و بیمه گر با دریافت جدول زمانبندی می تواند تعدیل در نرخ و شرایط ایجاد کند که طرفین قرارداد بیمه ذینفع باشند.
 3. نقشه کلی کار : نقشه های اجرایی کار جزئیات جامعی از نظر نحوه اجرای کار و نحوه احداث پروژه در مقاطع مختلف کار مشخص میکند تمام نقشه ها و اسناد مربوط به کار متعلق به کارفرما است و تایید شده دستگاه نظارت می باشد با توجه به اینکه تعرفه خاصی از نظر نرخ و شرایط در بیمه های مهندسی وجود ندارد و بیمه گر براساس شرایط خاص پروژه و نقشه ها و جدول زمانبندی و سایر مدارکی که در تعیین نرخ و شرایط موثرند از مجریان پروژه ها دریافت می کند و جهت تعیین حق بیمه و تفکیک ریسک به بیمه گر کمک خواهد کرد و علاوه بر آن از نظر پراکندگی ریسک و موقعیت طرح در مقابل ساختمانها و تاسیسات مجاور نیز بیمه گر را آگاه می کند.
 4. صورت ریز اقلام و مصالح : در بیمه های تمام خطر پیمانکاران صورت ریز اقلام و مصالح محدود می شود به دفترچه فهرست بها که در واقع ریز مقادیر پیمان است که منتج می شود به کل مبلغ پیمان. اما در بیمه های تمام خطر نصب ریز اقلام در ارزش قرارداد خرید معلوم و مشخص است بعلاوه اینکه ریز اقلام دستمزد نصب نیز در قرارداد پیش بینی شده است. ضرورت دارد که در زمان اعلام نرخ و شرایط و جهت تفکیک آیتم ها و تعیین خسارتهای احتمالی هرآیتم ، پیش بینی های لازم را بعمل آورد و علاوه برآن جهت تعیین فرانشیز و سهیم کردن بیمه گزار در خسارتهای جزئی می تواند موثر باشد و همچنین اهمیت دریافت ریز اقلام در زمان بررسی و محاسبه خسارت بیشتر مورد توجه است.
 5. پرسشنامه تکمیل شده : اکثر اطلاعاتی که یک بیمه گر نیاز دارد تا براساس آن نرخ و شرایط را به بیمه گزار اعلام نماید تکمیل فرم پیشنهاد (پرسشنامه) می باشد در اکثر مواقع بیمه گران بارویت پرسشنامه تکمیل شده نرخ و شرایط را به بیمه گزار اعلام می کند در فرم پرسشنامه اطلاعات اولیه پروژه را ازقبیل : مدت ،محل اجرای کار ،موقعیت جغرافیایی موضوع پروژه وضعیت زمین شناسی،پوشش اشخاص ثالث ،اموال مجاور برداشت ضایعات و حدود غرامت را می توان استخراج کرد.
 6. گزارش کارشناسی : علاوه بر دریافت مدارک مورد نیاز در ردیف های یک تا چهار به منظور آشنایی کامل از وضعیت پروژه از لحاظ جغرافیایی و فنی و اینکه احداث پروژه براساس شرایط فنی خاصی انجام می گیرد و همچنین به منظور توصیه های ایمنی که کارشناسان بیمه به بیمه گزاران گوشزد می کنند قبل از اعلام نرخ و شرایط اقدام به بازدید از پروژه در حال ساخت می شود. مهندسین و متخصصین بیمه که از طرف شرکتهای بیمه انتخاب می شوند تجربه کافی در زمینه سازه های مهندسی دارند و به پیشنهد شرکت بیمه اقدام به بازدید ازمحل اجراء پروژه می کنند و کم و کیف کار را گزارش خواهند نمود و براساس ارزیابی ریسکی که به عمل می آورند گزارش خود را به بیمه گر ارائه می دهند و گاها" پیش می آید که در زمان قبول یا رد ریسک ، شرایط سخت تر یا متعادل تری به بیمه گذار پیشنهاد کنند و تجربه ثابت کرده است که بازدیدهای اولیه و توصیه های مناسب ایمنی عامل موثری در کاهش تواتر خسارت و بهبود سابقه خسارتی می باشد از این رو در بازدیدهای اولیه نکاتی را می توان به بیمه گذار متذکر شد که موجب پیشگیری از خسارت شود. قابل ذکراست که کاربرد موارد گفته شده بالا بیشتر برای پروژه های عمرانی و زیربنایی می باشد و برای پروژه های غیر عمرانی و زیر بنایی و یا پروژه هایی که از اهمیت کمتری برخوردارند چنانچه موارد فوق تهیه نشد نیز می توان با حداقل اطلاعات نرخ و شرایط به بیمه گذار اعلام کرد فرضا" برای احداث و یا ساخت یک ساختمان 4 طبقه که کارفرما و مجری یا پیمانکار آن یک نفر می باشد قراردادی وجود ندارد بنابراین با اخذ کپی جواز شهرداری یا پروانه ساخت می توان اطلاعات لازم را گرفت و اقدام به اعلام نرخ و شرایط کرد و یا ممکن است برای پروژه های خیلی کوچکتر جدول زمانبندی در کار نباشد و نباید خیلی سخت گیری کرد و بیمه گزار را موظف کرد که حتما" جدول زمانبندی تهیه نماید و با تکمیل پرسشنامه و حتی بدون بازدید از محل اجرای پروژه می توان نرخ و شرایط بیمه را اعلام کرد 
 7. .

  .

  محصولات و خدمات گروه صنعتی پارسه سازه

  .

  برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از محصولات بر روی تصویر آن کلیک کنید

  طراحی و ساخت اسکلت فلزی برج ها و ساختمان های عظیم جوشی و پیچ و مهره ای

  طراحی و ساخت انواع استراکچر فلزی و پلت فرم بخصوص صنایع سیمان ، پتروشیمی ، نیروگاهی و ....

  طراحی و ساخت انواع پل فلزی سبک و سنگین

  طراحی و ساخت انواع پل عابر پیاده

  طراحی و ساخت انواع سوله سنگین و سبک با سقف شیب دار و قوسی

  طراحی و ساخت سوله سبک بدون نیاز به فنداسیون با طراحی انحصاری

  سازنده تجهیزات ، قطعات و سازه های فولادی صنایع سیمان

  طراحی و ساخت انواع مخازن فشار قوی مخصوصا صنایع پتروشیمی و سیمان و انواع سایر مخازن

  طراحی و ساخت انواع مخازن استیل مخصوصا صنایع غذایی

  طراحی و ساخت انواع اتاق بار کمپرسی ، کامیون و تریلی و انواع اتاق فلزی

  طراحی ، ساخت و نصب جرثقیل کارگاهی از 5 تا 100 تن

  کانکس اداری انواع کانکس در ابعاد مختلف

  کانکس دو طبقه ، کانکس سه طبقه کانکس های دو طبقه و سه طبقه با طراحی انحصاری

  تجهیز کارگاه ، تجهیز کمپ تجهیز کارگاه های پیمانکاری

  خانه پیش ساخته با ساندویچ پانل خانه و دفتر کار پیش ساخته ساندویچ پانلی ، تجهیز کارگاه ساندویچ پانلی

  کانکس های مخصوص کمپ با محوطه مسقف

  طراحی و ساخت انواع برجک نگهبانی طراحی و ساخت انواع برجک نگهبانی

  طراحی و ساخت پله فلزی ، پله فرار ، پله اضطراری طراحی و ساخت انواع پله فلزی ، پله فرار ، پله اضطراری

  طراحی ، ساخت و نصب طبقات کارگاهی ( پلت فرم ) طراحی و ساخت انواع پلت فرم و طبقات کارگاهی

  طراحی ، ساخت و نصب پارکینگ و سایبان طراحی و ساخت انواع پارکینگ ، ایستگاه ، سقف سبک

  ستون ، بیلبورد ، دکل ، پایه آنتن طراحی و ساخت انواع ستون ، پایه آنتن ، دکل ، سکو ، بیلبورد

  طراحی و ساختانواع رمپ پرتابل پیش ساخته طراحی و ساخت انواع رمپ پیش ساخته

  طراحی و ساخت پل پرتابل پیش ساخته طراحی و ساخت انواع پل پیش ساخته

  اجرای پوشش سقف انواع سوله و سازه اجرای پوشش سقف انواع سوله و سازه

   

   

  برای توضیحات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

  09126604171

  09380213985

  Alireza.shahbazkia@gmail.com


تاریخ ارسال: جمعه 10 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 05:46 ق.ظ | نویسنده: علیرضا شهبازکیا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد