گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

سوله فروشنده

سوله فروشنده

سایرتصاویر پروژه سوله مامونیه

برای دیدن تصاویر بزرگ هرکدام بر روی آن کلیک کنید

.

..................................................................................................................

 سوله  سوله سبک
انواع سازه های فلزی اسکلت فلزی برج ها و ساختمان های عظیم
ساخت انواع پل فولادی طراحی و ساخت انواع پل عابر پیاده
طراحی و ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ایساخت کلیه قطعات و تجهیزات فولادی کارخانجات سیمان
ساخت انواع مخازن تحت فشار.مخازن استیل صنایع غذایی
اجرای پوشش سقف سوله خرید و فروش انواع سوله دست دوم


.

 

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی

سایر محصولات و خدمات گروه صنعتی پارسه سازه

خانه پیش ساخته ICFخانه پیش ساخته LSFخانه پیش ساخته SH

کانکس و کانتینربرجک نگهبانیسوله کانکسی

کانکس و کانتینربرجک نگهبانیسوله کانکسی

تجهیز کارگاه پیمانکارانساختمان پیش ساخته با ساندویچ پانلکانکس دو و سه طبقه

تجهیز کارگاه پیمانکارانخانه پیش ساخته با ساندویچ پانلکانکس دو و سه طبقه

 

سوله فروشنده

چکیده:

سوله فروشنده فازی یک روش سوله فروشی از نظریه مجموعه فازی و سوله فروشنده است. این روش را برای عدم اطمینان از حساب و دقت در امر ارزیابی بکار می برند. نظریه مجموعه فازی مستلزم یک سری توضیحات در زمینه عملکرد اعضاء و تعاریف آنها می باشد. در حال حاضر شواهدی در مورد چگونگی تابع فروش سوله وجود ندارد.در این مقاله روشی برای سنجش عملکرد اعضاء و روشهایی که تصمیم گیرندگان برای این نوع سنجش بکارگرفته اند ارائه شده است. این شیوه جدید، بررسی عوامل مهم در گزینش سوله فروشیدانشجو را نشان می دهد.

1- مقدمه

 علرغم مورد پسند بودن و سادگی و فرآیند سلسله مراتبی تحلیل، ولی از ناتوانی اش در مورد بررسی های درست عملکرد تصمیم گیرندگان انتقادهای بسیاری می شود. سوله فروشنده کلاسیک در واقع مقادیر درستی را از مقیاس 1 تا 9 ارائه می دهد. در اکثر موارد حقیقی،برآوردهایی صورت گرفته است که بعضاً مهم بوده اند و یا مقادیر را نشان نداده اند.برای فائق آمدن براین مشکل،سوله فروشنده فازی را بسط داده اند تا میزان دقت و درستی را افزایش دهند. این شیوه از ترکیب دو روش بدست آمده است:

نظریه مجموعه فازی و سوله فروشنده. نظریه مجموعه فازی مستلزم تعریف تابع فروش سوله به منظور داوری یا قضاوت شفاهی می باشد. گرچه در اکثر مقالات بررسی شده از شواهد مشخص در مورد عملکرد اعضاء انتخاب شده مشاهده نمی شود. این مقاله روشی را برای تنظیم کردن فعالیتهای اعضاء ارائه داده است که به واسطه مقایسه های انجام شده توسط تصمیم گیرندگان و با روشهای شناخته شده آنها بدست آمده است. دراین مورد سوالات در زمینه سطح اشکال هندسی و در نتیجه عملکرد شخصی هر فرد(عضو)در هر بخش مطرح شده است. پس سوله فروشنده فازی، تابع فروش سوله را در رابطه با هر مطالعه موردی سفارشی می کند و پس به گزینش مهم ترین فاکتورهای آن در سوله فروشیدانشجو می پردازد. ما متوجه شدیم که در گزینش سوله فروشی مهم ترین گزینه سنجش ( معیار سنجش) خدمت است.

2- سوله فروشنده فازی:

سوله فروشنده فازی نخستین بار توسط ون لارهوون و پدریز معرفی می شود و سپس به صورت سوله فروشی با نظریه مجموعه فازی بسط داده شد. مهم ترین فایده این ترکیب آن است که به ما این امکان را می دهد که بررسی را با دقت و بدون ابهام انجام دهیم. ایده اصلی، مرتبه مشخصی از عنصر منطق به مجموعه عضو فازی گرفته شده است. که در واقع به صورت یک تابع دو محوری( نمودار تابع دو محوری) نشان داده می شود. محور افقی شامل اجزاء مجموعه فازی  محور عمودی، مرتبه ای از عضو در مقیاس 0-1 می باشد. این فروش سوله ارزان عضو می توانند چندین شکل داشته باشند. خطی، انحناءS، مثلث یا به صورت فروش سوله ارزان. در واقع فروش سوله ارزان فروش سوله مثلثی، کاربرد بیشتری دارند. آنها را می توان با نشان داد از آنجا نشانگر مرزهای پایین، میانه و حد وسط به بالا هستند. به عبارت دیگر نقاطی از زاویه هر فروش سوله ارزان ای. اگر فروش سوله مثلثی سوله فروشنده فازی براساس 4 مرحله می باشد:

a)   برای هر جمله زبان شناختی باید یک مقیاس برآورد با تابع فروش سوله  ساخته بشود.

b)   معیار یا تناسب ها در مقایسه فروش سوله ارزان  دو به دو هستند

   (2)                           

 از آنجا که  یک مقایسه فازی بین معیار/جایگزین( تناوبی) j و j است.

c)   تقدم الویت های فازی نشات گرفته از مقیاس فروش سوله ارزان  هستند. این مورد با استفاده از روش مقدار یژه(3) یا هر روش استفاده شده دیگر در سوله فروشنده قدیمی، انجام می شود(3)

شکل1- تابع فروش سوله فروش سوله ارزان ای

(3)                                              

d)     همچنین تقدم های فازی باید رتبه بندی شده باشند. آنها نیاز دارند تا در قالب اعداد حقیقی تعریف بشوند و رتبه بندی واضح تری را نسبت به اعداد فازی فراهم آوردند. روشهای متعددی وجود دارد که شامل میانگین رویکرد سنجیده شده، مدرک سطح،فروش سوله ماکزیمم و مینیمم و اولین ( یا آخرین) ماکزیمم می شود- متداولترین مرکز سطح یا مرکز هندسی است.

به جز نماد فازی که برای مقیاس داوری مطرح است، گامهای بعدی فازی سوله فروشنده همانند سوله فروشنده سابق هستند. بنابراین نقطه عطف این مقاله بررسی فازی است که ما 27 معرف مختلف برای فروش سوله ارزان فروش سوله پیدا کردیم( فروشنده سوله1) هرچند که هیچکدام آنها هنوز تایید نشده اند. لی وکیرو، تنها یکی از این 27 مورد را از تصمیم گیرندگان خواستند که در رابطه با تابع فروش سوله شان بسازند، ولی هیچگونه شواهدی در مورد تکمیل سازی این کار بدست نیامد. این مقاله شیوه جدیدی را برای ایجاد تابع فروش سوله شخصی ارائه می دهد. این روش در قالب یک مطالعه موردی عرضه انواع سوله مطرح شده است.

3- تنظیم تابع فروش سوله

تنظیم تابع فروش سوله از طریق مقایسه و سنجش های متناوب اجرا شده است. در مورد مطروحه،ما اشکال هندسی را بکار بردیم. ولی احتمال دارد که ایتم های دیگری هم استفاده بشوند( شکل2).بخش هایی هم برای مقایسه این سطح با مقیاس شفاهی بدست آمده که در فروشنده سوله2 ذکر شده است. آنها همچنین از افزایش مرتبه شکل ها مطلع بودند، بنابراین این فروش زیر قیمت سوله فقط یک مقیاس مشخص دارد( فروشنده سوله 3)، مثال A ضرورتاً کوچکتر از B است. ما نیازی نداریم که تمامی موارد مورد قیاس را  تنظیم کنیم.بنابراین فقط یک زیرمجموعه نیاز داریم تا برتمامی بخش ها غلبه کنیم.مقایسه های دو به دو اندازه گیری شده از شکل ها در فروشنده سوله 4 بدست آمده اند. داوری های شفاهی( فروشنده سوله3) توسط تصمیم گیرندگان بدست آمده است که سعی کردند که این مقادیر را با مقادیر حقیقی مناسب سازند( فروشنده سوله 4) برای مثال فرض کنید که تصمیم گیرنده تفاوت بسیار زیاد بین شکل G و A و D و Aو همچنین بین شکل 1 وB را مورد برآورد قرار دهد. مقادیر واقعی از این 3 ارزیابی ( به عبارت دیگر7، 4، 5/4) برای تناسب شدن در فروشنده سوله وارد می شوند( فروشنده سوله5) بنابراین نتایج تصمیم گیرنده مکن است که بین 5/4 و 7 که عنوان خیلی قوی را دارد بدست بیاورد. تمام داوری های صورت گرفته با سنجش های واقعی را می توان به فروشنده سوله 5 وارد کرد. برای هر داوری شفاهی مقادیر کم، متوسط و زیاد محاسبه می شود. در رابطه با نقاط گوشه ای( زاویه ای) معمولاً به تابع فروش سوله سفارشی مربوط می شوند. شکل 3، تابع فروش سوله سفارشی را در تمامی داوریهای شفاهی نشان می دهد. دقت داشته باشید که این فروش سوله ارزان فروش سوله شبیه به هم نیستند( برای مشال، شاهد تابع فروش سوله خیلی قوی بسیار بزرگتر متوسط است) چون همگی وابسته به تفسیر شخصی داوری های شفاهی هستند.

مطالعه موردی:

1-4- مقدمه

توسعه محصول درخواستی ممکن است که براساس قدرت تولید محصول در شرکتها زمان طولانی را نیاز داشته باشد. این مورد به ویژه در بخش فروشنده سوله زیر قیمت کاملاً صدق می کند. در اینجا فروشنده سوله زیر قیمت اغلب همان حساب را حفظ می کنند. به خصوص وقتی که فارغ التحصیل می شوند. فروشنده سوله زیر قیمت بخش مفید بازار نیستند. چون درآمدشان کم است، هرچند که آنها در آینده درآمدهای سرشاری را بدست خواهند آورد. در نتیجه علاقمند است که جذب بانک بشود و مشتریان را حفظ کند.

این سوله آماده تحویل اکتشافی دیدگاهی را در مورد مهم ترین معیار گزینش سوله فروشی دانشجو با سنجش و تنظیم فازی سوله فروشنده که دربخش 3 شرح داده شده است به ما نشان می دهد..

2-4- تشریح معیار

در این مطلب چندین موضوع سوله آماده تحویلاتی برای گزینش بانک در کشورهای مختلف وجود دارد: رومانی، غنا، آمریکا، قبرس شمالی، مالزی، یونان، بحرین، انگلستان، سنگاپور، لهستان، هنگ کنگ و هند. هریک از این فروش زیر قیمت سوله در فهرست خودشان معیارهایی دارند. سوله فروشنده  برای مقادیر عددی بزرگ که دارای فاکتورهای مشابه به دسته بندی شده هستند. دشوار است ( فروشنده سوله1) و به صورت سلسله مراتبی  ساخته می شود( شکل4) همچنین از سنجش بیش از حد معیار وابسته جلوگیری می کند( مثال، پیدایش بانک داخلی و خارجی) برخی معیارها به درستی قابل درک نیستند:

برای مثال، آنها دارای خدماتفروش زیر قیمت سوله از رده خارج هستند. بانکهایی طرح توافق را در تمام سیستم های اطلاعاتی فروش زیر قیمت سوله به اشتراک می گذارند. بنابراین یک شخص می تواند پول نقدش را به صورت رایگان یا با اجرت کم از هر فروش زیر قیمت سوله متعلق به بانک دیگر، بیرون می کشد.

آنها خارج از کنترل بانکها هستند؛ همچون پیشنهادات ارائه شده از جانب دوستان و آشنایان دربرخی سوله آماده تحویلات هم گمان می رود که این گزینش سوله فروشی قابل چشم پوشی تلقی شده باشد.

3-4- جمعیت شناسی شرکت کننده ها

40 شرکت کننده یا سهام دار از دانشگاه پورت اسموت در نمونه ای معادل از جنسیت ها و نسبت ملیت ها به خدمت گرفته شدند( فروشنده سوله7). شرکت کنندگان در رده سنی 19 و 20 سال هستند( فروشنده سوله 8) 23 تا از فروشنده سوله زیر قیمت لیسانس هستند و 17 تای دیگر فروش سوله تحویل فوری. تنها 36p شرکت کننده در بیش از 6 ماه به طور کامل در آزمایشات مشارکت داشند.

4-4- نحوه جمع آوری فروش زیر قیمت سوله

برای افزایش میزان پاسخ، شبکه های مختلفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود:

 ایمیل: این شیوه جمع آوری هزینه کمتری دارد( نیازبه پست و پرینت ندارد) و علاوه براین که افراد بسیاری می توانند پاسخ ها را بفرستند در وقت شان هم صرفه جویی می شود. فروش زیر قیمت سولهی ارسالی از جانب فروشنده سوله زیر قیمت 75 عدد بود. 25 عدد فروش زیر قیمت سوله برگشت خوردند و فقط 14 عدد آنها کاملاً تکمیل شده بودند.مضرات قابل درک این شیوه جمع آوری پایین بودن نسبتی پاسخ ها(33%) و تاخیر میان دریافت ایمیل های ارسالی و پاسخ آنها بود.

فروشنده سوله1- تعاریف متفاوت تابع فروش سوله برای مقیاس فازی

شکل2- اشکال هندسی

فروشنده سوله2: مقیاس ارزیابی

اختصارات

تعریف

Equ

اندازه برابر

Eq/mod

برابر با متفاوت نسبی

Moderate

تفاوت نسبی

Mod/str

تفاوت نسبی تا نسبتاً زیاد

Strong

تفاوت زیاد

Str/verStr

تفاوت زیاد تا خیلی زیاد

Ver Str

تفاوت بسیار زیاد

VerStr/extr

تفاوت بسیار زیاد تا بی نهایت زیاد

Ext

تفاوت بی نهایت زیاد

فروشنده سوله3-چکیده فروش زیر قیمت سوله

شکل1

شکل1 چند برابر بزرگتر از شکل2 است؟

شکل 2

B

Equal

Eq/mode

Moderate

Mod/str

Strong

Str/verstr

Verstr

Verstr/ext

Extreme

A

C

Equal

Eq/mode

Moderate

Mod/str

Strong

Str/verstr

Verstr

Verstr/ext

Extreme

A

D

Equal

Eq/mode

Moderate

Mod/str

Strong

Str/verstr

Verstr

Verstr/ext

Extreme

A

E

Equal

Eq/mode

Moderate

Mod/str

Strong

Str/verstr

Verstr

Verstr/ext

Extreme

A

F

Equal

Eq/mode

Moderate

Mod/str

Strong

Str/verstr

Verstr

Verstr/ext

Extreme

A

G

Equal

Eq/mode

Moderate

Mod/str

Strong

Str/verstr

Verstr

Verstr/ext

Extreme

A

H

Equal

Eq/mode

Moderate

Mod/str

Strong

Str/verstr

Verstr

Verstr/ext

Extreme

A

I

Equal

Eq/mode

Moderate

Mod/str

Strong

Str/verstr

Verstr

Verstr/ext

Extreme

A

شکل4-مقایسه های اندازه گیری شده و واقعی به صورت دو به دو. مقایسه برای مربعهای خالی انجام نشده است.

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

A

2

B

2/3

3

C

3/4

2/4

4

D

4/5

3/5

2/5

5

E

5/6

4/6

3/6

2/6

6

F

6/7

5/7

4/7

3/7

2/7

7

G

7/8

6/8

5/8

4/8

3/8

2/8

8

H

8/9

7/9

6/9

5/9

4/9

3/9

2/9

9

I

5/10

4/10

3/10

2/10

J

فروشنده سوله5-فروشنده سوله تنظیم

مقیاس

Equal

Eq/mod

Moderate

Mod/str

Strong

Str/very str

Very strong

Ver str/extreme

Exterme

داوری شرکت کنندگان

20/1

00/2

00/3

00/4

00/5

00/6

00/7

00/8

00/9

00/1

33/1

50/1

33/2

50/2

00/3

00/4

50/4

40/1

00/2

50/1

67/2

50/3

50/4

00/9

60/1

67/1

75/1

00/3

60/3

00/6

17/1

00/2

00/2

25/2

33/1

25/1

50/1

14/1

80/1

29/1

13/1

P(min)

00/1

13/1

25/1

50/1

25/2

00/3

00/4

50/4

00/9

P(mean)

10/1

38/1

89/1

18/2

01/3

03/4

17/5

88/6

00/9

P(max)

20/1

00/2

00/3

00/4

00/5

00/6

00/7

00/9

00/9

شکل3-تابع فروش سوله سفارشی

فروشنده سوله6-معیار گزینش بانک

خدمات

تمهیدات ناملموس از جمله تعاریف مشتری از خدمات عرضه انواع سوله است.

ویژکی های خدمات عرضه انواع سوله: ( پول نقد، بدهی یا کارت اعتباری) برای هموارنمودن شرایط، دسترسی به حساب(فروشنده سوله زیر قیمت اینترنتی، فروشنده سوله زیر قیمت تلفنی) بازکردن آسان سوله فروشی، انجام عملیتهای عرضه انواع سوله از هرساعت شبنه روز،انتقال به ضندوق های بین المللی، کیفیت ساخت: وضعیت شعبه، تسهیلات پارکنیگ و دسترسی، ایجاد بانکهای خارجی،(درکو) فضای داخلی بانک( مثال سالن انتظار، آب آشامیدنی)

فاکتورهای مالی

عواملی مالی جزو منافع مالی تقسیم تعریف می شوند.

بدهی ها:دستمزدهای کم یا بدهی های کم ( پایین)

نرخ بهره ها: نرخ بالای بهره

تسهیلات اضافه برداشت/حواله بیش از سپرده

مزایای اضافی

مزایای اضافی که با حساب کردن یا افتتاح حیاب

 بدست می آید. اغلب آنها به مواردی پیشنهادی زندگی فروشنده سوله زیر قیمت برمیگردد. مثل سوله آماده تحویلات سفر و ضامن های یا ضمانت کننده های اینترنتی(لب تاپ)

پاداش ها( جوایز): یکی از هدایایی که با افتتاح حساب به فرد تعلق می گیرد. مثلاً او با این حساب می تواند موسیقی دانلود کند یا سبدکارت یا ipod و غیره بکارگیرد.

محرک ها: محرک ها تا زمانی که حساب باز است در دسترسی هستند. مورد شامل موبایل یا بیمه ماشین، تخفیف های بسیار زیاد برای گوشی موبایل یا سفر خرید و تخفیف پرداخت های بین المللی می شود.

هدف:گزینش حساب دانشجو مزایا عوامل مالی خدمات کیفیت خدمات شخصی کیفیت ساختمان ویژگی های خدمات عرضه انواع سوله بدهی ها نرخ بهره تسهیلات اضافه برداشت محرک ها پاداش ها

شکل4-سلسله مراتب معیار

فروشنده سوله 7- گزینش نمونه در سوله آماده تحویل

مردان

زنان

فروشنده سوله زیر قیمت انگلیسی

10

10

داشجویان بین المللی

10

10

برقراری ارتباط رودرو:این شیوه ارتباطی این امکان را برای فعل و انفعالات بین شرکت کنندگان به ویژه در رابطه با مطالعه و تکرار دستورالعمل ها در صورت لزوم فراهم می کند. 40 نفر شرکت کرده بودند که از این تعداد 30 نفر موافق تکمیل کردن فروش زیر قیمت سوله بودند( میانگین پاسخ 65%) و فقط 19 نفر آنها فروش زیر قیمت سوله استفاده شد. این فرم جمع آوری نسبت به روش های بسیار بهتر بود و در وقت بسیارصرفه جویی شد.

شبکه اجتماعی:این شیوه وسیع بدون مرزی، با هزینه کم و در زمان کم می باشد. فروش زیر قیمت سوله به صفجه فیس بوک دانشکده ارسال می شوند. هرچند که پاسخ های کلی دریافت شد(20) و فقط 7 تای آنها استفاده قرار گرفت. این حداقل میزان کاربرد پاسخ نسبت به 2 شیوه مطروحه بود.

فروش زیر قیمت سوله در صورت کامل بودن معتبر اعلام می شود و پس با صورت دوبه دو مورد قیاس قرار می گیرند. دراین سوله آماده تحویل، 20 فروش زیر قیمت سوله ناقص و 15 فروش زیر قیمت سوله هم متناقض بودند.

برای هر شرکت کننده، یک فروشنده سوله تنظیم کننده (مثل فروشنده سوله 5) ایجاد می شود و مقیاس سفارشی محاسبه می شود. پس این نتایج وارد گزینه صادرات می شوند، جایی که شرکت کننده های به فازی سوله فروشنده دست پیدا می کنند و پس از یک تصمیم گروهی، میانگین را بکار می برند.

5- دلایل

فروشنده سوله10، خلاصه مهم ترین معیارها را برای گزینش سوله فروشیرا فراهم کرده است. میانگین سازگاری بسیار بالاست و این میزان نشان می دهد که شرکت کننده ها، دیدگاه مشخصی نسبت به الویت ها یا تقدم هایشان دارند. این نتایج سوله آماده تحویلات قبلی را که دارای عناوین مهم خدمات گزینش حساب های عرضه انواع سوله به ویژه کیفیت ارائه خدمات شخصی هستند، پشتیبانی می کند. دومین و مهم ترین معیارها، جوایز یا پاداش هاست که سبب جذب بیشتر مشتریان است تاکید انگیزه دراز مدت است. عوامل مالی هم پایین ترین امتیازها را دارند.این مورد ممکن است که درآمد پایین فروشنده سوله زیر قیمت و عدم توانایی شان برای سرمایه گذاری را نشان بدهد. فروشنده سوله زیر قیمت انگلیسی و بین المللی( مقایسه1، فروشنده سوله 10) دارای امتیازهای بسیار مشابهی هستند. امتیاز فروشنده سوله زیر قیمت بین المللی در مورد خدمات معیار تاحدی بالاتر است و در مورد عامل مالی کمتر است. این مورد در عرضه انواع سوله بریتانیا غیرمعمول است و همین نشان می دهد که آنها بیشتر به ارائه خدمات خوب و توضیحات کامل توجه دارند. کارکنان باید از نیازهای خاص مشتریان مطلع باشند. عوامل مالی چندان مهم نبودند، چون پس از فارغ التحصیلی کشور را ترک می کنند. حسابکهای عرضه انواع سوله شان بیشتر به عنوان سپرده استفاده می شود تا وسیله ای برای سرمایه گذاری همچین آنها را بخش های آنی را به موارد دیگر برای سرمایه گذاری های درازمدت ترجیح می دهند.انتظارات مردان و زنان تا حدی متفاوت بود( مقایسه II، فروشنده سوله10) زنان خدمات بهتر و عوامل مالی را ترجیح می دهند، درحالیکه مردان معیار سوددهی را ترجیح می دهند.

فروشنده سوله8- جمعیت شناسی شرکت کنندگان

#

فروش سوله تحویل فوری

سن

جنسیت

ملیت

P1

M.Sc مالی

27

مرد

انگلیسی

P2

لیسانس حسابداری و امورمالی

19

زن

ویتنامی

P3

فروش سوله تحویل فوری بازرگانی و مدیریت

24

زن

هندی

P4

فروش سوله تحویل فوری بازاریابی

24

زن

تایلندی

P5

فروش سوله تحویل فوری بازرگانی و مدیریت

23

زن

ویتنامی

P6

لیسانس بازرگانی و اقتصاد

20

زن

انگلیسی

P7

فروش سوله تحویل فوری بازرگانی و مدیریت

25

مرد

ویتنامی

P8

لیسانس بیولوژی(زیست شناسی)

21

مرد

انگلیسی

P9

لیسانس حسابداری و مدیریت مالی

20

زن

انگلیسی

P10

لیسانس حسابداری

21

زن

انگلیسی

P11

لیسانس جرم وجرم شناسی

24

مرد

انگلیسی

P12

فروش سوله تحویل فوری تحلیل تسهیلات مالی

23

مرد

ویتنامی

P13

لیسانس بازاریابی الکترونیکی

22

زن

انگلیسی

P14

فروش سوله تحویل فوری تحلیل تصمیمات مالی

25

مرد

مالزیایی

P15

لیسانس فرانشیز دیجیتالی

22

مرد

انگلیسی

P16

فروش سوله تحویل فوری امورمالی

26

مرد

چینی

P17

فروش سوله تحویل فوری مدیریت پروژه سازه

27

مرد

انگلیسی

P18

لیسانس علوم آموزش و پرورش

22

زن

انگلیسی

P19

لیسانس ادبیات انگلیسی

20

زن

چینی

P20

لیسانس مدیریت بازرگانی

19

مرد

مالزیایی

P21

فروش سوله تحویل فوری حسابداری Forensic

25

مرد

چین

P22

لیسانس بنگاه تجاری

20

مرد

هندی

P23

لیسانس حسابداری و بازرگانی

21

مرد

ویتنامی

P24

فروش سوله تحویل فوری امورمالی

23

مرد

چینی

P25

فروش سوله تحویل فوری بازرگانی و مدیریت

25

زن

انگلیسی

P26

لیسانس بازرگانی در روابط بازرگانی

20

مرد

ویتنامی

P27

فروش سوله تحویل فوری امور مالی

23

مرد

انگلیسی

P28

علوم سیاسی

26

مرد

انگلیسی

P29

لیسانس فن اوری وب و بازی های اینترنتی

20

مرد

انگلیسی

P30

فروش سوله تحویل فوری امور مالی

27

مرد

انگلیسی

P31

فروش سوله تحویل فوری امورمالی

20

مرد

انگلیسی

P32

لیسانس حسابداری و امورمالی

23

زن

چینی

P33

فروش سوله تحویل فوری بازرگانی واقتصاد

24

زن

انگلیسی

P34

فروش سوله تحویل فوری بازرگانی و مدیریت

23

زن

ویتنامی

P35

فروش سوله تحویل فوری امورمالی

25

زن

ویتنامی

P36

فروش سوله تحویل فوری مدیریت منابع انسانی

30

زن

انگلیسی

P37

فروش سوله تحویل فوری بازاریابی

25

زن

ویتنامی

P38

فروش سوله تحویل فوری امورمالی

25

زن

انگلیسی

P39

فروش سوله تحویل فوری مدیریت فروش

24

زن

انگلیسی

P40

فروش سوله تحویل فوری مربی و توسعه

26

زن

چینی

فروشنده سوله9- نحوه جمع آوری داده ها

حالت ارتباطی

توزیع فروش زیر قیمت سوله

بدون پاسخ

پاسخ های غیرقابل استفاده

سرعت پاسخ

سرعت پاسخ های غیرقابل استفاده

ایمیل

75

25

14

33%

56%

رودررو

40

30

19

75%

33/63%

شبکه اجتماعی

بالا

20

7

خیلی بالا

35%

جمع کل

115 به بالا

75

40

n/a

n/a

فروشنده سوله10-اهمیت معیارها برای گزینش حساب جاری

معیار

مقایسه

کل

مقایسه1

مقایسه2

مقایسه3

کشورمادری

بین المللی

زنان

مردان

دانشجو دوره لیسانس

فارغ التحصیلان

تعداد شرکت کنندگان

40

20

20

20

20

17

23

خدمات

5/44%

5/42%

3/46%

5/46%

2/42%

6/40%

1/47%

کیفیت خدمات شخصی

9/19%

3/19%

4/20%

9/20%

7/18%

9/17%

3/21%

کیفیت ساختمان

1/11%

5/9%

8/12%

9/10%

2/11%

8/10%

1/11%

ویژگی های خدمات عرضه انواع سوله

5/13%

8/13%

2/13%

8/14%

2/12%

9/11%

7/14%

عوامل مالی

1/22%

0/24%

3/20%

3/24%

0/20%

4/20%

3/23%

بدهی ها

7/8%

2/9%

3/8%

7/9%

8/7%

8/8%

6/8%

نرخ سوددهی یا بهره

5/6%

6/7%

5/5%

5/7%

6/5%

8/5%

9/6%

تسهیلات اضافه برداشت

9/6%

3/7%

5/6%

2/7%

6/6%

8/5%

7/7%

مزایا

4/33%

4/33%

4/33%

29/3%

9/37%

0/39%

6/29%

پاداش ها( جوایز)

6/18%

5/17%

7/19%

5/16%

8/20%

9/20%

9/16%

محرک ها

8/14%

0/16%

6/13%

7/12%

1/17%

0/18%

7/12%

نرخ های ناسازگار

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

رتبه فروشنده سوله زیر قیمت درحال فارغ التحصیل شدن برای معیارسودهی بسیار بالا بود(39%) و خدمات(6/4%) بود. فروشنده سوله زیر قیمت فارت التحصیل رتبه خدماتشان، تقریباً نصف میزان قبلی معینی( 1/47%) بود.

6- نتایج

این سوله آماده تحویل را می توان از دو جنبه نظری و عملی مورد بررسی قرار دارد. این مقاله از جنبه نظری، یک شیوه جدید و سفارشی فازی سوله فروشنده را نشان می دهد. و از لحاظ عملی، دیدگاهی را برای گزینش  معیار حسابهای عرضه انواع سوله بین فروشنده سوله زیر قیمت فراهم می کند. وقتی داده ها به طور کامل بررسی شدند، آنها را با اعداد مشخص نمونه، هرچند که برخی از آنها در واقعیت به گونه ای بودند که دسترسی دقیق به آنها امکان پذیر نبود، چون تا حدی فاقدکارآیی( نامعتبر) ناقص، نامشخص یا مبهم بودند. اغلب تصمیم گیرندگان برآور با  سوله فروشنده قراردادی را نامطمئن می خوانند، بنابراین یک شیوه معیار سوله فروشی را مورد استفاده قرار دارند. اصطلاحات زبان شناسی سعی دارند تا بهتر این ابهامات و ذهنیت برآورد را منعکس کنند. پس این ها به مقادیر عددی در سمت فازی تفسیر می شوند که توسط فروش سوله ارزان فروش سوله شرح داده می شوند.در کارسوله آماده تحویلاتی قبلی، ساختار فروش سوله ارزان فروش سوله هرگز شرح داده نشده است و هر تصمیم گیرنده ای همان فروش سوله ارزان قبلی را در اختیار داشت. دراین مقاله، یک فرآیند جدید برای تنظیم این فروش سوله ارزان مبتنی بر ذهنیت تصمیم گیرندگان ارائه شده است. این فرآیند نتایج مشخص و سفارشی را دربرداشت و از لحاظ روش شناختی هم وسیله ای مفید نشان دادن برآورد فازی و مدلسازی ذهنیت و موقعیت های مبهم محسوب می شود. به خاطر سفارشی شدن هریک از ارزیابی های شفاهی، این وسیله باید سازگاری بیشتری یا معیارهای متعدد گروه تصمیم گیرنده برای حل مشکلات در وضعیت فازی، داشته باشد.

برای نشان دادن این شیوه جدید و سفارشی سوله فروشنده- فازی، اهمیت معیار گزینش سوله فروشی فروشنده سوله زیر قیمت مورد بررسی قرار گرفته تست. اهداف این سوله آماده تحویل را نشان می دهد که این در سوله آماده تحویل اکتشافی است. نمونه مورد بررسی کوچک بود، ولی با این حال برخی نتایج آن مشخص شدند. داده ها در موقعیت رابطه رو در رو، مفید ترین روش جمع آوری داده با بیشترین پاسخ و بالاترین شاخص ثبات و پایداری مشخص شد. در اکثر بررسی های دانشگاهی، مهم ترین معیار، ارائه خدمات عرضه انواع سوله بود و عوامل مالی در پایین رده قرار داشتند. پاداش ها هم برای فروشنده سوله زیر قیمت بین المللی جذاب بود. بنابراین در اکثر بانکهای UK( بریتانیاکبیر) پاداش و جوایز را به شرایط مالی خیره کننده، ترجیح می دهند. توجه به خواسته های مشتری و ارائه طرحی که انتظارات آنها را برآورد کند، می تواند مهم باشد. مهم ترین یافته های این تجحقیق از میزان بانک و اهمیتی که معیارهای گزینش می دهد، آغاز می شود و در سوله آماده تحویلات دیگر بزرگترین مقیاس اثبات این شواهد است. در بخش روش شناختی، روش تنظیم فازی بسیار فرار و در زمینه های کاربرای و تلفیقی با دیگر شیوه ها بسیار انعطاف پذیر است. در سوله آماده تحویلات دیگر می توانید سوله فروشی از روش تنظیم فازی را با دیگر شیوه های MCDA ببینید همچون Tipsis، Electr و Eproemthee

تاریخ ارسال: شنبه 23 دی‌ماه سال 1391 ساعت 09:32 ب.ظ | نویسنده: علیرضا شهبازکیا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد