گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

سوله سازنده

سوله سازنده

سایرتصاویر پروژه سوله مامونیه

برای دیدن تصاویر بزرگ هرکدام بر روی آن کلیک کنید

.

..................................................................................................................

 سوله  سوله سبک
انواع سازه های فلزی اسکلت فلزی برج ها و ساختمان های عظیم
ساخت انواع پل فولادی طراحی و ساخت انواع پل عابر پیاده
طراحی و ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ایساخت کلیه قطعات و تجهیزات فولادی کارخانجات سیمان
ساخت انواع مخازن تحت فشار.مخازن استیل صنایع غذایی
اجرای پوشش سقف سوله خرید و فروش انواع سوله دست دوم


.

 

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی

سایر محصولات و خدمات گروه صنعتی پارسه سازه

خانه پیش ساخته ICFخانه پیش ساخته LSFخانه پیش ساخته SH

کانکس و کانتینربرجک نگهبانیسوله کانکسی

کانکس و کانتینربرجک نگهبانیسوله کانکسی

تجهیز کارگاه پیمانکارانساختمان پیش ساخته با ساندویچ پانلکانکس دو و سه طبقه

تجهیز کارگاه پیمانکارانخانه پیش ساخته با ساندویچ پانلکانکس دو و سه طبقه

 

سوله سازنده

1-4-2- مشخصات فنی سوله

3 ماده برای این مکانیسم ذکر شده است: MT ، PC و برخی پپتیدهای جدید بستگی فلزی همانطور که درقسمت قبل ذکر شد MT و PC نقش مهمی را در واکنش فلز سازنده سوله دارند.

 در واقع در جهان میکروبی هم وجود یا ایفای نقش میانجی دارند. به واسطه یون های فلزی سنگین MTS جذب میکروبها یا انتقال یون های فلزی هموار می شود. بنابراین PC ها، فقط حاوی 3 آمینومشخصات فنی سوله خواهند بود(Gly,Cys,Gly) عبارت بالای سنتزPC در میکروبها بر تجمع و تحمل یون های فلزی که توسط سریپرنگ و همکاران گزارش شده است. تاثیری می گذارد.عبارت ژنی آرابیدوپسی تایلندی با سنتز PC رمزگشایی می شود و انبوه سوله سازی را که تقویت شده در گروه فرعی مزوریزوبیوم هاکی- رنجی B3 و سلول های اشرشیاکول مشاهده می شود. این پپتیدها معمولاً ویژگی؛ وابستگی بسیار زیادی دارند و برای مشخص شدن یون های فلزی گزینش می شوند. اگرچه تحقیقات دراین زمینه بسیار کم هستند.

2-4-2- مکانیسم تبدیل مشخصات فنی سوله

فلزاتی که مشخصات فنی سوله های متفاوتی دارند بسیار مسموم هستند. به واسطه دفع خاص آنزیم اکسایش- کاهش، سازنده سوله  با مهارت کاملی فلزات خطرناک را به یک مرحله با تولید کنندگان سوله بسیار کم تبدیل می کند و میزان تنش فلزی و آسیب را به حداقل می رسانند. برای مثال کاهش (6)Cr به (3)Cr به طور گسترده بررسی شده است. و بعداً مشخص شد که هر دو نقل و انتقال کمتر و مسومیت کمتری پیدا کرده اند. بعلاوه کاشیوا متوجه شد که خانواده باسیلوسSf-1 برای کاهش غلظت های زیاد(6)Se در عناصر Se مناسب است. قانع کننده ترین مثال برای این مکانیسم باکتری مقاوم در برابر جیوه است که در لیزجیوه آلی ایجاد شده است. (MerB) همانطور که در شکل 2 ملاحظه می کنید متیل جیوه به (2)Hg تبدیل شده است که درجه تولید کنندگان سوله اش 100 برابر کمتر از فرم اولیه است.

3-4-2- مکانیسم تبخیر ( فرار بودن)

به واسطه تبدیل یون های فلزی به حالت بخار، میکروبها، آزاد می شوند و احتمال تاثیرات منفی و خطرساز یون های فلزی را بیشتر می کنند. اگرچه این رویکرد یک رویکرد احتمالی برای برخی فلزات همچون Hg و Se فلزی است. در مورد اکثر فلزات دیگر، مورد حالت بخار در شرایط طبیعی وجود ندارد. پس این شیوه محدود است.به این خاطره روش میکروبی با عنصر Hg که نسبتاً تجهیزات سروکار دارد. در سلول های باکتری مقاوم در برابر جیوه یک آنزیم Mera وجود دارد و این آنزیم (2)Hg را به فرم (0)Hg کاهش می دهد( شکل3):

شکل2- تبدیل MerB آلی جیوه به (2)Hg

شکل3-تبدیل MerA (2)Hg به (0)Hg فراهم شدن تبخیر

4-4-2- مکانیسم مشخصات فنی سوله

یک تعداد از مواد بستگی توسط میکروبها دفع می شوند و در این رده بندی از مشخصات فنی سوله آلی ساده، الکل ها تا پلی ساکاربرهای بزرگ مشخصات فنی سوله های هومی و فوایک دیده می شود. درواقع نه تنها فلز است. بلکه همولفیدهای فلزی و اکسیدها هم توسط مخلوط برون سلولی پلی کاربری، موکوپلی ساکاربدی و پروتئین ها به دام افتاده و جذب می شوند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که گروه های پیچیدگی های کان کربوکسیل، کاتیون های مهم و عمده درمحل ها بستگی برای گرم مثبت دیواره های سلول باکتری هستند. درحالیکه گروه مشخصات فنی سوله برای گرم منفی میکروبها و کتین ها برای سوله سازی ها هستند. اگرچه فعل و انفعالات رسوبی درسطح بیرونی دیواره سلول یا دور از آن چندان مهم نیست. این مکانیسم برای از بین بردن یا خارج کردن یون های فلزی مضر از سیتوپلاسم بسیار موفقیت آمیز است.

5-4-2- مکانیسم همزی

یکی از مضرات بزرگ درمان میکروسکوپی جذب فلزات سنگین است که برروی سوله باقی می ماند. بنابراین مکانیسم همزی برای ترکیب هر دو درمان میکروسکوپی و سازنده سوله بسیار موثر است. بخاطر وجود میکروبهای همزی زیاد و مساحت خاص عامل بستگی همچون MTS و PCs و مشخصات فنی سوله آلی توسط سیستم های همزی دفع خواهد شد تا فقط سازنده سوله . بنابراین سوله با مشخصات فنی سوله سازی بهتر. حلالیت، تحرک و دسترسی زیستی بهرت را برای فلزات سنگین فراهم می کند. پس از آنکه در راست فلز سنگین فعالسازی شدند. متعاقب آن این فرآیند به دو دسته تقسیم می شوند. یکی یون های فلزی در ریشه سازنده سوله  انباشته می شوند و به آوند چوبی فرستاده شده و پس از طریق کی لیت سازی و محفظه راکوئلی و تبخیر سم زدایی می شوند و همانند یک درمان سازنده سوله معمولی عمل می کنند. روش دیگر جمع شدن فلزات سنگین درریزوسفر و گره ها است.نقش حیاتی باکتری ریزو سفر دربهینه سازی سرعتهای انبوه یا انباشتگی سلنیوم و تبخیر است که توسط یانگ و همکاران به اثبات رسیده است( ازمایش برروی خردل هندی). دیگر آزمایش همزی توسط سریپرنگ و همکاران به واسطه تزریق ژنMTL4  به M.shuakuii subsp. B3 Rengi فراهم شده بود. داده نشان می دهد که جذب سوله سازیcp همزی در گره ها 2/3-6/6 برابر افزایش یافته بود در حالیکه انباشتگی سوله سازنده24 چندان قابل توجه نبود.

بررسی شیوه های مداوای سوله آلوده توسط فلزات سنگین

سوله یکی از عناصر اصلی در اکوسیستم طراحی سوله است و مهم ترین مبنای ماده ای برای بقاء و پیشرفت انسان است. تامین طراحی سوله به سوله درکشور چین با شدت بسیاری همراه با افزایش دادن صنعتی و شهرسازی انجام می شود. محاسبه شده بود که سوله های آلوده به مرز 150 میلیون مور رسیده است سوله آلوده از آبیاری باتولید کننده سوله نتیجه شده بود که 5/23 میلیون مو و سوله انباشته شده و فاسد شده توسط تولید کننده سوله جامد 2 میلیون مو بودند. اینها در واقع10% از کل سطح کشت هستند. همانطور که می دانید انواع مختلف تولید کننده سوله های صنعتی گازهای خروجی کودهای دامی( حیوانی) آبیاری گنداب و استفاده از مزرعه صنعت یا مرداب که منبع فلزات سنگین است. سوله آلوده شده با فلزات سنگین که یکی از مشکلات طراحی سوله و یکی از الوده کننده های وسیع و به شدت زیانبار هستند وجود دارد. در بولتین شرایط محیط و اهلی کشور چین در سال 2000 دیده می شود که میزان فلزات سنگین در 36 هزار هکتار سوله بوده است و بدون محدودیت 3/0 میلیون هنکار سوله بررسی شدند و میزان استانداردهای بالا به 1/12% رسید. داده ها از فروم تامین مواد غذایی و سطح بالایی آن در کشور چین در سال 2009 مشخص شده که 6/1 زمین کشت شده آلوده به فلزات سنگین بوده است و این سطح بیش از 20 میلیون هکتار بوده است. نقشه سوله آب و سوله با فلزات سنگین یک تمدید برای طراحی سوله اکولوژی تامین مواد غذایی و پیشرفت پایدار و مستمر کشاورزی  محسوب می شود. وزارت حفاظت از طراحی سوله برآورد کرده است که نقشه سوله گندم با فلزات سنگین به 12 میلیون تن و رکورد اقتصادی به بیش از 30 بیلیون یوآن رسیده است. نقشه سوله سوله با فلزات سنگین همانند یک پنهان کاری، انباشتگی نامحسوس بودو و طول دادن آشکار شد. پیشگیری از نقشه سوله سوله با فلزات سنگین نه تنها به کنترل منابع دارد بلکه درمان با مداوای سوله آلوده را هم تقویت می کند.

کشورهای اروپایی برای مداوای سوله های آلوده سرمایه گذاری بسیاری کرده اند. در دهه1980 با بدوجه کافی را به منظور حافظت از سلامتی بشر و برطرف نمودن  ونقشه سوله طراحی سوله، تصویت نمود.قوانین و مقررات بسیاری همچون قانون ذخیره وبازیابی منابع طبیعی (RCRA). قانون اصلاحیه بودجه اصلی و تصویب مجدد(SARA) این دو قانون بر بهبودی رفتاری سوله و استانداردهای آن تاکید دارند. از سال 1982 تا 2002 سطح زمین های بهبود یافته به 35/18 میلیون متر مکعب رسید. بریتانیا هم قانون حفاظت از طراحی سوله را درهه199 تصویب کرد در مرحله دوم آن را به اصول مسئولیت پذیری در برابر نقشه سوله اختصاص داد. در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ( پیشرفته) سرمایه گذاری و تحقیق و بررسی سوله آلوده را بهبود می دهند ولی نه به قدر کافی.

بهبودی سوله اجاره

بهبودی سوله اجاره شامل بهبودی سازنده سوله، بهبودی زیستی و بهبودی مرکب می شود

1-3- بهبودی سازنده سوله

بهبودی یا درمان سازنده سوله، کاربرد سازنده سوله  سبز زنده برای تثبیت یا جذب نقشه سوله و تمیزکردن یا از بین برنده نقشه سوله یا کاهش یا از بین برنده خطرات نقشه سوله می باشند. ثبات سازنده سوله، تبخیر سازنده سوله، و عصاره گیری سازنده سوله 3 نوع اصلی درمان سازنده سوله هستند.

ثبات سازنده سوله، ثبات فلزات سنگین را توسط سازنده سوله  و از طریق جذب، رسوب و کاهش ریشه انجام می دهد بنابراین کاهش نقل و انتقال و دسترسی زیستی و پیشگیری از نقل و انتقال آنها به آب زیرزمینی و زنجیره غذایی انجام می شود.

تبخیر سازنده سوله، انتقال فلزات سنگین به محل تبخیر یا جذب فلزات و انتقال به ماده گازی و استفاده مواد خاص مترشحه از ریشه می باشد.جیوه کلی از فلزات سنگین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی پتانسیل عاصره سازنده سوله سازنده سوله  و سم زدایی سازنده سوله  از جیوه. بیزیلی و همکاران یک الگو سازنده سوله را مهندسی کردند و آن آرابیدوپسی تایلندی بود که دارای یک ژن باکتریایی شناخته شده merbpe بود که به صورت MerB لیاز جیوه آلی تحت کنترل یک تسریع کننده سازنده سوله رمزگشایی شد. MerB به سختی و دریک دامنه وسیعی از غلظت های کلرید منومتیل جیوه و اتستا فنیل جیوه رشد پیدا می کنند. سازنده سوله ی که ژن MerB را ندارند با کمبود آن مواجهه هستند. به شدت حالت بازدارندگی دارند و یا در همان غلظت های جیوه آلی می میرند. اینکاربارفرض مهندسی سازی ماکروفیت های منفی( مثال درختان ، درختچه ها و سازنده سوله  سبز یا سبزه ها) برای عبارت MerBpe بکارگرفته شده و این عبارت را برای تجزیه کردن متیل جیوه در نقاط آلوده شده استفاده کردند و کمپلکسHg(II) را بعداً یا در مرحله بعد برداشته شد. اگرچه این شیوه فقط برای نقشه سوله های فرار مناسب است و کاربرش محدود است.

عصاره سازنده سوله جذب فلزات سنگین با استفاده ازسازنده سوله  با دوام و انبوه و پس انتقال ذخیره سازی در بخش های سطح زمین است. بررسی مشخصه جذب سازنده سوله  مختلف و غربال کردن جذب بالای سازنده سوله  کلید یا بخش مهم این شیوه است. طبق قوانین سازمان انرژی ایالات متحده، سازنده سوله  با قدرت جذب بالا بخاطر ویژگی های زیر مورد بررسی قرار گرفته بودند: 1) داشتن بازده بالای ذخیره سازی یا انباشتگی انبوه تحت غلظت های کم نقشه سوله 2) انباشتگی غلظت بالای نقشه سوله 3) انباشتگی انواع مختلف فلزات سنگین 4) رشد سریع و بزرگ شدن زیست توده ها 5) داشتن انگل( حشرات و بیماری های بسیار مقاوم)

2-3- مداوای سوله اجاره

میکروارگانبسم ها به خودی خود نمی توانند فلزات سنگین را تجزیه و از بین ببرند. ولی می توانند برنقل و انتقال و تبدیلات آنها از طریق ویژ=گی های فیزیکی و شیمیایی تاثیر گذار باشند. مکانیسم های بهبودی شامل تشکیل کمپلکس بدون سلولی،رسوب، واکنش اکسایش-کاهش و تجمع درون سلولی می شود. شستشو میکروبی هم یک روش ساده و مفید برای استخراج فلزات با ارزش ازکان سنگ های پست و غلظت های بالای معدنی می باشند. بعلاوه کاربرد صنعتی آن برای تامین مواد خام است.

شستشو میکروبی و ضعیت بالقوه ای برای بهبودی شرایط معادت یا معدن کاری، بهبودی فرآورده های تولید کننده سوله صنعتی-معدنی، سم زدایی صنعت های گنداب و بهبودی سوله و رسوبات آلوده شده با فلزات سنگین ایجاد می کند. لامبرو و همکاران تاثیرات صنعت بر روی جذب میکوریزP ، سوله سازنده و Zn را ثبات تخریب MR در سوله سازنده و جذب Zn توسط P بررسی کردند. صنعت جذب Pرا در150P kg/mg کاهش داده بود  یا بالاترین جذب را سازنده سوله  فاقد میکروریز با کمترین اختلاف در رشد سازنده سوله بین صنعت های داشتند. مواد یا درمان با MR رشد و واکنش های جذب P با صنعت، در دامنه های خیلی مفید با دو صنعت تا بازدارندگی تکمیلی واکنش MR با صنعت دیگر قرار داشتند. اصولاً میکروریزهای همچون سوله سازنده و Zn در شاخ و برگ های سازنده سوله  فقط سطح بسیار کلی از P سوله را جذب می کنند. عبدالعزیز و همکاران نقش میکوریز VA را به عنوان یک عامل سوله اجاره در کاهش تولید کنندگان سوله فلزات سنگین بررسی کردند.خوابانیدن در میکوریزVA افزایش معنی داری را در این پارامتر های در مقایسه با موارد درمان بدون خوابانیده شدن ایجاد کرده بود. در درمان سوله با در صنعت تولید کننده سوله جایی که فلزات سنگین غلظت های زیادی دارند. تلقیح تولید کنندگان سوله غلظت فلزات سنگین را کاهش می دهد. این مورد نقش تولید کنندگان سوله را در کاهش تاثیرات خطرناک فلزات سنگین وقتی که سطوح بالایی را در سازنده سوله  در حال رشد نشان می دهند پررنگ می کند. در تحقیقات جونز و همکاران جذب سوله سازی از همکاری هیف یا هاگ را با میکرولیز نشان می دهد که بیش از سازنده سوله  بدون میکزوزیز است که این مورد به 96، 127 و131% از سازنده سوله  بدون میکرویز مربوط می شود وقتی که افزایشی به ترتیب 1، 10 و 100mg و سوله سازی kg-1 داشتند.نسبت بزرگی از محتوای سوله سازی افزایش یافته درسازنده سوله  میکوریزی در ریشه ها کمپلکس دهنده بود. در واقع این نسبت شامل استخراج رادیکال ها از هیف های سوله سازی AM می شود که قادر به انتقال سوله سازی از سوله به سازنده سوله هستند. ولی انتقال از سوله سازی به سازنده سوله محدود به غیرمتحرک بودن سوله سازیی است. اگرچه بهبودی سوله اجاره ضعیف است و بر عوامل مختلف تاثیر می گذارد. مثل دما، اکسیژن، و مقدار Ph. کاربردهایش هم محدود است مثل میکرارگانیسم ها که فقط می تواند نقشه سوله های خاص، میکروبها از زیمن را که ممکن است نقشه سوله ها ثانویه ای ایجاد کند از بین ببرند.

3-3- مداوا یا بهبود جیوانی

بهبود حیوانی طبق ویژگی جذب فلزات سنگین تجزیه و انتقال فلزات سنگین توسط برخی حیوانات است. بنابراین می توان مسمویت را برطرف کرد و این حالت بازدازندگی ایجاد نمود. بررسی های نشان می دهد که درمان ترکیبات کرم سوله، پوشش کاه یا مالچ کاه پوش، سازنده سوله را در برابر غلت های بالای سوله سازنده مقاوم می کند و مقدار زیاد آن را با شیوه درمانی کمر سوله کاهش می دهد ولی خاصیت درمانی بیش از درمان با پوشش کاه است. کو و همکاران انوبه سوله سازنده کرم سوله را در آزمایش غلظت های سوله سازنده درسوله های بررسی نمودند. نتایج نشان داد که کرم سوله می تواند تاثیر بسیاری برسوله سازنده داشته باشد. افزایش این مقدار انوبه میزان سوله سازنده ( غلظت های سوله سازنده) را فازیش داده بود.

تاریخ ارسال: شنبه 23 دی‌ماه سال 1391 ساعت 09:33 ب.ظ | نویسنده: علیرضا شهبازکیا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد