X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

مراحل اجرای سازه های فلزی و بتنی 1

  

 

مراحل اجرای سازه های فلزی و بتنی قسمت اول 

  

انجام طراحی برای اجرای بنائی است که بتوانند وظایف مورد انتظاررا به خوبی به انجام برساند و اجرای طرح یعنی اینکه باید اهداف از پیش تعیین  شده ای را که در  طراحی مد نظر بوده است جامه عمل بپوشانید. در کل اجرای طرح یعنی عینیت بخشیدن به آن طرح مطابق  نقشه ها و مدارک اجرایی است که حاصل دید و تفکر طراح میباشد.
هربنا ازلحظه شروع به آن تالحظه ای که به بهره برداری میرسد،یکسری مراحل کلی که  باید طبق برنامه  زمانبندی خاص توسط ناظر و پیمانکار اجرا شود .

ساختمان با اسکلت فلزی
این مراحل عبارتند از:

ساختمان با اسکلت بتنی
1ـ برنامه ریزی   2ـ طرح محاسبه   3ـ اجرا ونظارت بر اجرا
4ـ کنترل کیفیت   5 ـ آغاز بهره برداری   6 ـ راه اندازی
که پس از انجام این مراحل وحصول اطمینان از قابلیت بهره برداری از آن در اختیار استفاده کنندگان گذاشته شود.

در مراحل که در فوق ذکر شد برای  انجام این موارد  یک سری ظوابط  خاصی نیز باید مدنظر گرفته شود که عبارتند از:
1ـ طرح در چهار چوب فنی باشد
2ـ اقتصادی بودن طرح
3ـ از لحاظ زیست محیطی مورد توجه باشد
4ـ زیبایی طرح
5ـ اثرهای اجتماعی و سیاسی

مراحل ساخت ساختمان با اسکلت فلزی
رعایت این ضوابط در این و عملکرد آتی بنا و عمر  مفید آن مؤ ثر میباشد،اما بیشترین اثر مربوط به مرحله اجرا و نظارت  میباشد به طوری که تجربه نشان می دهد که اکثر کاستی ها وعمر مفید بنا ها درگیر همین مرحله اجراو نظارت می باشد. دراین  پروژه به  طور خلاصه اجرای سازه بتنی می باشدموردبررسی قرارمی گیرد.تضمین کیفیت ازطرف اجراکننده در روند ساختن بناها و به جای مفهوم کنترل کیفیت توسط  دستگاه نظارت که در عمل بخش عمده وظایف دستگاه اجرا و دستگاه نظارت می باشد که در هم ادغام است .در واقع دستگاه بر حسب وظیفه ای که دارد سعی می کند طرحی که اجرای آن به اوسپرده میشود بر مبنای نقشه ها وبا رعایت مشخصات طرح بسازد که مسئولیت او به اجرای کار طبق نقشه هاو مشخصات درزمانی مشخص ومعمولا با  هزینه ای معین محدود می شود.اجراکننده درچهار چوب مسئولیت خود به مدیریت زمان مدیریت برنامه و سرمایه می پردازد و مدیریت کیفیت را بدون اینکه به تأمین کیفیت مطلوب بی توجه باشد به دستگاه نظارت واگذار می کند و دستگاه نظارت درستی انطباق کار با نقشه ها و مشخصات فنی فارغ از چگونگی تهیه طرح و بدون وارد شدن در جزئیات انتخاب روش اجرای کیفیت مصالح وکار انجام شود رادرچهارچوب مدارک اجرائی طرح ،کنترل و مشخصات  فنی و برنامه زمانبندی اجرا را پی گیری می کند و اجازه داده تا کار ادامه دهد و در این روش کار  دستگاه  اجراکننده و دستگاه  نظارت همزمان نمی باشد و رفت و آمدهای متعددی را بین دو دستگاه بوجود می آورد و مدت اجرای طرح را افزایش می دهد.اما به منظور بهره برداری سریع از کاربری های مجموعه در حال ساخت و صرفه جویی وقت با مدیریت زمان  سرمایه، کیفیت به صورت مشترک توسط دستگاه اجرا کننده و دستگاه نظارت صورت می گیرد .
مراحل ساخت ساختمان با اسکلت بتنی 
فصل اول

روش اجرای طرح ساختمان وپیمان:
برای اجرای یک طرح  ساختمانی معمولا  عوامل  متعددی دست به دست یکدیگر داده وبا مشارکت و همکاری تک به تک آنها که وابسته و ملزوم یکدیگر هستند باعث می شوند که ابنیه ساختمانی به مرحله اجرا درآید از جمله میتوان به مشارکت صاحبکار،کار فرما،مجری طرح، ناظر ، پیمانکاران جزء ، سازندگان مصالح و لوازم و فروشندگان آنها ، تولید کنندگان، فروشندگان و اجاره دهندگان تجهیزات ونیروی انسانی، نهادهای مدیریت شهری وادارات دولتی را شامل می شود.
مشخصات کارگاهها :
کارگاه  ساختمانی اصولا به محلی اطلاق می شود که عملیات بنائی و ساخت لوازم و نیم رخهای مورد نیاز به کار برده می شود ودر کارگاه با وسایل وابزار ومصالح گوناگونی سر کار دارند. برنامه ریزی کارگاهی باید طوری باشد که هنگام کار یا تخلیه مصالح مزاحمتی برای همسایگان و سایرین ایجاد نشود و از کارهای پرسر و صدا در شب خودداری شود. ( در صورتی که کارگاه در شهر باشد ).
در کارگاه  پیمانکار  موظف  است وسایل  فوق  را متناسب با نوع کار فراهم  نموده و به وسیله مسئولان  فنی خود صحت عملکرد وسایل حفاظتی را مرتبا مورد بررسی قرار گیرد.
چند مورد از موارد ایمنی درکارگاه عبارت است از:
1ـ پوشیدن چکمه های لاستیکی ودرصورت نیازچکمه های ضدضربه.
2ـ داشتن کلاه ایمنی برای کارگران و مهندسانی که درطبقه های تحتانی کار میکنند.
3ـ داشتن لباس مناسب درحین کار.
4ـ ایمنی بودن پرتگاههای ساختمان مثلا نسبت به نرده در اطراف راه پله وجلوی آسانسور طبقات.
5ـ ایمنی های لازم برای داربست های ساختمان.
6ـ داشتن دستکشهای ایمنی حرارتی و ضد برقی برای جوشکاران.
7ـ ایمنی از مسیر های اطراف در صورت  تردد افراد و یا ماشین که احتمالا در  معرض پر تاب  مصالح  هستند از  قبیل نصب  سقفهای حفاظتی .
8ـ ایمنی درهنگام خاکبرداری  .
9ـ ایمنی دربه کاربردن وسایل الکتریکی مخصوصا دستگاههای با برق فشار قوی.

مراحل ساخت ساختمان اسکلت فلزی همراه با عکس
ـ اصول اجرای یک ساختمان بتنی:
اجرای موفقیت آمیز ساختمانهای بتن آرمه ،علاوه بر شناخت در مورد عملیات خاکی،گود برداری،پی کنی ،حفاظت دیوارهای گود و سایرفعالیت های اجرائی که جنبه عمومی دارند مستلزم  شناخت درباره عوامل مؤثر اجرای سازه های بتن که عبارتنداز:
1 ـ آرماتور     2 ـ قالب           3 ـ بتن                  4 ـ مواد تشکیل دهنده بتن
5 ـ  اختلاط    6 ـ بتن ریزی    7 ـ باز کردن قالب      8 ـ عمل آوردن بتن
و موارد زیر در ساخت نیز اهمیت زیادی دارد :
ـ مواد و مصالح تشکیل دهنده بتن، شامل سیمان، آب، مصالح سنگی و مشخصات آنها و روشهای کنترل این مشخصات .
ـ مواد ثانوی شامل مواد افزودنی و مواد فرعی و چگونگی کاربرد موفقیت آمیز آنها.
ـ منابع موادتشکیل دهنده بتن ونحوه تهیه یا تدارک،حمل به کارگاه، تحویل گرفتن و کنترل کیفیت،باراندازی وانبارکردن آنهادرشرایط مطلوب.
ـ تعیین نسبتهای اختلاط موادمتشکله بتن به منظوردستیابی به بتنی با مشخصات مورد نظر ، چگونگی برداشت واختلاط مواد ،مطابق نسبتهای تعیین شده.
ـ مقررات مربوط به حمل ریختن جادادن ومتراکم کردن بتن تازه وعمل آوردن آن.
ـ مشخصات مورد انتظار از بتن تازه و بتن گرفته و سخت شده و روش های کنترل این مشخصات .
ـ مصالح مختلف قالب و چگونگی تدارک وبه کاربردن آنها در شرایط مختلف.
ـ مشخصات انواع میلگردهاآرماتورو چگونگی کنترل این مشخصات.
ـ تدارک میلگردهای مورد نیاز،حمل آنها به کارگاه،نحوه کنترل کیفیت ، تحویل گرفتن و انبار کردن میلگرد ها در شرایط مناسب.
ـ مقررات مربوط به بریدن ،شکل دادن ومصرف میلگرد در کارگاه.
ـ سازمان دادن کارگاه به منظور تأمین گردش کار مطلوب به نحوی که فعالیتهای مختلف تداخل پیدا نکندوانجام فعالیتی باعث توقف فعالیتی دیگرنشود.
ـ برنامه ریزی کردن کارگاه وزمانبندی کردن مراحل کار به دلیل عدم برخوردبا فصل زمستان ویا یخبندان برای انجام مراحل بتن ریزی.
با دارا بودن شناخت کافی در زمینه های فوق،اجرا کنند قادر خواهد بود عملیات اجرائی طرح مورد نظر را متناسب با حجم و گسترده، عملیات به عملهای اصلی و جزء عملها تقسیم کرده، برنامه زمان بندی اجرا را به نحو مطلوب تدوین کار را طبق برنامه و با رعایت مشخصات مورد نظراجرا نماید .
پس می توان به روشنی دید که در هر حال، اجرا باید با رعایت ضابطه در حداقل زمان ، حداقل انرژی ، حداقل هزینه به حداکثر نتیجه عملاً ممکن خواهد شد.
- زمین کارگاه (محل احداث) :
زمین کارگاه یکی از مهمترین قسمتهای ساختمان است که درهنگام  تخریب و یا ساخت باید ابعاد مجاز را زیر نظر داشت. سازه ای که در  طرح شهرداری(طرح توسعه)قرارداشته باشدارزش ملاتی از نظر قیمت ساخت ندارد وچه بسا با اشتباه ساختن سازه درحریم غیرمجاز شهرداری باعث بروز مشکلات فراوان ازجمله گرفتن پایان کار می باشد.
البته در زمینهائی  که درشهرکها ساخته می شود نیز رعایت جا نمائی بلوک ها از اهمیت خاصی برخوردار است . همیشه در شروع ساخت باید متراژ زمین یا متراژ خیابان ویابر موجودتوجه خاص کردواگر هرکدام مشکل ابعاد داشت باید قبل از شروع ساخت با ادارات زیربط در جریان بود .در صورت نداشتن مشکل متراژ میتوان از روشهای مختلف برای برداشت ویا تحویل زمین اقدام کرد.
1-  اگر اطراف محل احداث سازه های مشخصی از جمله خیابان یاخانه نوساز وجود نداشت باید از عوامل شهرداری در تحویل زمین کمک گرفت وآنها با استفاده از دوربین نقشه برداری و با رعایت موقعیت جغرافیایی زمین اقدام به بررسی می نمایند که روش کار به شرح زیر می باشد :
دوربین رادر امتداد دیوار نزدیکترین واحد مسکونی یا محور خیابان قرارداده وزاویه افقی را نسبت به آن صفر- صفر کرده وبا توجه به نقشه وفاصله دراین امتدادبه وسیله مترکشی1 نقطه از ساختمان را مشخص کرده وحال با چرخاندن زاویه افقی دوربین به 90 درجه در این امتدادبه وسیله متر کشی نقطه دیگری از زمین را مشخص کرده و چوب یا میخ کوبی میکنیم. برای پیدا کردن نقطه چهارم دوربین را در یکی از نقاط دیگر که قبلا مشخص شده قرارداده به طوریکه زاویه صفرــصفر آن روی نقطه دیگر مشخص شده باشد ، زاویه دوربین را 90 درجه چرخانده و نقطه نامعلوم  نیز دراین امتداد می باشد که با مترکشی این نقطه نیز مشخص می شود.در  شهرک این کار به کمک نقاط ارتفاعی معلوم (بنچ مارک) که توسط کارفرما ومشاور تهیه ودر اختیار شر کت ها ودستگاه  نظارت  قرار می گیرد انجام می شود .
2-  در اطراف محل احداث ساختمان وجود دارد و ساختمان ازسمت گذر آزاد است در حالت اولویت تعیین زمین با حریم گذر است ودر صورت کم بودن متراژ با متراژ موجود درسند زمین میتوان آن را با مسئولان شهرداری واداره ثبت املاک واسناد در جریان گذاشت و در صورت تخلف ساخت ساختمانهای مجاور باید خسارت آنرا پرداخت کرده و جزء سند مالکیت زمین مجاور قرار میگیردبه هر حال دراین روش اولویت با حریم گذراست . می توان این حالت رادر شکل زیر بررسی کرد:
پس از مشخص کردن ابعاد وحدود محل احداث ساختمان میتوان شروع به پاکسازی محل از  جمله تخریب یا خاکبرداری کرد.امّا بهتراست که قبل از شروع کار اطراف محل کار رابا دیوارهای کاذب به صورت کامل مجزا کرد که در شهرک این کار به کمک تور های سیمی (فنس) انجام می شود، تا بتوان  کنترل افراد و وسایل ورودی و خروجی ویا ماشینهای مجاز به ورود به کارگاه راکنترل کردواز ورود افراد  متفرقه به گارگاه جلوگیری کرد.هرگاه باید در جلوی درب ورودی اطلاعات کامل  از نظر نوع کاربری وشرکت ویا شخص سازنده (پیمانکار) و یا شرکت ویا شخص سفارش دهنده (کارفرما)مشخص شود تادر یافتن آدرس توسط افراد متفرقه وپیمانکاران درگیر راحت تر شود .

مراحل ساخت ساختمان اسکلت فلزی
پی:
پی در ساختمان وظایف مهمی را ایفا می کند از آن جمله دو مورد آن عبارت است از :
1- محافظت پایه ساختمان در مقابل عوامل جوی.
2-انتقال نیروی وارده از ستون یا دیوارها به زمین.
اشکال و انواع پی در ساختمان ها متفاوت می باشد و تماماً بستگی به نوع سازه، تعداد طبقات ، بارهای وارده ، نوع زمین و عوامل مهم دیگری دارد.  از انواع پی ها به این موارد اشاره نمود:
پی های منفرد، پی های نواری ، پی های مرکب ، پی های گسترده و ..........
در اغلب ساختمان های معمولی چند طبقه در صورتی که مسله خاصی از نظر نوع  زمین وجود نداشته باشد و ابعاد پی ها زیاد بزرگ نباشد، از پی های منفرد و شناژهای ارتباطی استفاده می شود . پی های تکی وظیفه اصلی انتقال بار وارده و احتمالاً لنگر از ستون به زمین را دارند و شناژ ها که به کلاف نیز نامیده می شوند و وظیفه آنها اتباط پی ها با هم برای جلوگیری از نشستهای غیر یکسان و مقابله با نیروهای جانبی را دارند .
شناژ ها به شکل تیرهای بتنی با مقطع مستطیلی و با میلگرد ساخته می شود  و با رعایت نکات اجرایی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، با پی ها کاملاً متصل شده و یکپارچگی سازه را تامین می نماید .
که در این پروژه از پی های نواری و شناژ های ارتباطی استفاده گردیده است. برای اجرای پی ها و شناژهای ارتباطی این پروژه خاک برداری انجام شده است و تمام پی های آنها در یک سطح قرار دارند.
به این ترتیب که بعد از خاک برداری بوسیله یک نقشه بردار حرفه ای محل پی ها و شناژ ها کاملاً مشخص شده و با گچ روی آن محل ها را مشخص می کنند که بعد از آن بتن مگر و مراحل بعدی انجام می شود.
پی (شالوده):
پی یکی از مهمترین قسمتهای ساختمانهای فلزی و بتنی می باشد زیرا اصل و اساس یک ساختمان را تشکیل می دهد و نیز حد فاصل بین زمین و ساختمان است و نیروهایی که از ستون به آنها می رسد را پخش کرده و به زمین وارد می کند ابعاد پی بستگی به مقدار وزنی که بنا وارد می کند و تعداد پی و محاسبات مهندس محاسب دارد و این ابعاد در نقشه های اجرایی و پی و پی کنی مشخص می گردد.
انواع پی :
پی را می توان بطور کلی به سه دسته تقسیم کرد:
1-پی نواری
2- پی منفرد
3- پی شمعی
پی های گسترده:
ساده ترین و معمولترین انواع پی ها، پی های گسترده اند . نوع پی معمولاً شامل تابعی از مصالحی بشکل مزبع ویا مربع مستطیل است که وظیفه انتقال و توزیع بارهای وارده از ساختمان به زمین را بعهده دارد سطح پی باید به اندازه ای باشد که فشار وارده به زمین بستر پی از مقاومت مجاز زمین تجاوز ننماید.
وضعیت مطلوب پی موقعی است که بشکل مربع ساخته شده و ستون درست در مرکز آن قرار داشته باشد . رعایت این وضعیت مطلوب به شرایط خاص که ممکن است داشته باشد پیوسته میسر نیست .
پی های منفرد:
به پی هایی که بصورت مجزا و مستقل بار وارده از ستون و یا دیوار را تحمل کرده و به زمین منتقل سازد ، گفته می شود . پی های منفرد به 3 نوع پی ساده ، پی منفرد پله ای و پی منفرد شیبدار تقسیم می شوند و علت اصلی اجرای پی های پله ای وشیبدار بخاطر صرفه جویی در بتن ریزی است.
پی های نواری:
پی های نواری به پی هایی اطلاق می شود که طول پی نسبت به پهنای آن زیاد باشد . اینگونه پی ها ، بار وارده را در جهت طول پخش کرده وبه خاک می دهند . پی های نواری را هنگامی می سازندکه زیر یک ردیف ستون یا زیر یک  نوار و یا زیر ستون و دیوار تواماً قرار گرفته باشد.
فصل دوم :
گود برداری وتنگ گذاری:
بعد از مشخص شدن موقعیت زمین قسمتی از زمین را که عملیات ساخت وساز در آن انجام شود را توسط رنگ ویا گچ آن را مشخص کرده ومیزان گود برداری را با استفاده از نقشه های استراکچر ومعماری کمک می گیریم.
میزان گود برداری باتوجه به اینکه درنقشه ذکر شده است ولی میزان گود برداری به پارمتر های بسیار مهمی بستگی دارداز جمله:
1ـ خاک محل : با توجه به میزان بار بری ومقاومت فشاری وبرشی  خاک که باید در آزمایشگاه  خاک نتایج آن بدست آید ثبت شود و همچنین خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک محل نیز باید مشخص گردد.مثلامیزان ناخالصی ها مثل وجودآهک درخاک و همچنین بالا بودن میزان سولفاتها وکلریدها و املاح و...در خاک در میزان باربری خاک تاثیر میگذارد . در صورت وجود بیش از مقدار مجاز سولفاتها ونمکها در خاک محل باید بر قسمتهای بتنی سازه که در معرض قرار گیری خاک وآبهای زیر زمینی قراردارند از سیمانهای ضد سولفات استفاده می کنیم.
2ـ  میزان آبهای زیرزمینی وسفره های آب زیر زمینی: به علت وجود نداشتن سفره های زیر زمینی در این منطقه وپایین بودن سطح آب زیر زمینی مشکلی از این لحاظ نخواهیم داشت چون می تواند در میزان باربری تاثیر بگذاردو تاثیری در ضریب اطمینان ما نمی گذارد و میتوان به میزان دلخواه گود برداری کرد.
3ـ میزان عمق پی: هرچه عمق بزرگتر باشد حجم گود برداری نیز زیاد ترخواهد شد.
4ـ شرایط آب و هوایی: یکی از پارامترهایی که در عمق گودبرداری مؤثر است عمق یخبندان میباشدکه در مناطق گرمسیر به علت گرم بودن هوا می توان گودبرداری را کمتر انجام داد و همچنین در آب و هوای سرد به علت یخ زدن باید ارتفاع گودبرداری را زیادتر نمود .
برای جلوگیری از عدم ریزش خاکهای اطراف زمین کار که در زیر پی و ساختمانهای مجاور قرار دارد باید در هنگام خاکبرداری با ماشینهای مکانیکی وخاکبرداری با فاصله مجاز از اطراف ساختمانها ودیوارها وپی های مجاورانجام گیردمعمولا با توجه به نوع زمین و نوع ساختمانهای اطراف به فاصله 0.5m ویا 3m انجام گیرد.
پس از انجام خاکبرداری با ماشینهای مکانیکی در محدوده مجاز باید در اطراف ساختمان در جاهایی که ساختمان ویا دیوار قرار دارد باید تنگ گزاری شود که در عکسهای قبل قابل مشاهده است باید به صورت زیر عمل نمود:
1ـ مشخص نمودن جاهایی در کف خاک ساختمان که احتمال عبورفنداسیون وجود ندارد.
2ـ قراردادن تیر آهن وتیر چوبی به صورت عمودی بر دیوار همسایه  برجاهای حساس و جاهایی که احتمال ریزش در پی دارد .
3ـ قرار دادن تیر آهنهایی با زوایایی 30 تا 40 درجه و قرار دادن در کف محل خاکبرداری شده در محدوده غیر کاری و محکم کردن جای پای تیر آهن مورب.
موارد زیر می تواند در بهتر عمل کردن تنگ گزاری ها مؤثر باشد:
1ـ گود کردن جای پای تیر آهن مورب و قرار دادن اجسام خارجی از جمله سنگ چوب و اجر در محل پشت تیر آهن به دلیل فرو رفتن در خاک.
2ـ پر کردن فضاهای خالی بین تیر چوبی ویا آهنی حایل دیوارهمسایه با دیوار ویا خاک به دلیل وارد نمودن نیروی گسترده .
3ـ در صورت بودن تیر آهنی در قسمت حایل دیوار بهتر است با تیر آهن مورب به صورت برش اجرا شود.
پس از تکمیل تنگ گذاری اطراف ساختمان نوبت به کندن خاکهای باقیمانده در مجاورت دیوارها وجاهای حساس می رسد که به وسیله نیروی انسانی و وسایل سبک ساختمانی تخریب وبرداشته می شودو باید نکات زیر را در حین خاکبرداری دستی مدنظر گرفت:
ـ در مواقع بارندگی باید اطراف پی ساختمان مجاور با پلاستیک یا  دیگر  مواد عایق پوشانده شود تا از خیس شدن زیر پی  ساختمان مجاور جلوگیری شود .
ـ عملیات تخریب واجرای ستونها مجاور پی اطراف ساختمانهای موجود هر چه زودتر باید انجام گیرد تا احتمال ریزش ساختمان مجاور کمتر شود.
پس از تکمیل خاکبرداری و تنگ گزاری نوبت به اجرای فنداسیون پی ساختمان میرسد که در فصل بعدی توضیح خواهم داد.
      فصل سوم :
بتن مگر وکرسی چینی فنداسیون :
بتن مگر : نقشی که بتن مگر در یک سازه ایجاد می کند به هیچ شکل نقش باربری و تحمل بارهای به آمده ناشی از ساختمان نمی باشد و صرفاً نقش جدا کننده بین زمین و بتن فنداسیون را دارد که اگر  فرضاً بتن مگر ایجاد نشده باشد خاک زمین همجوار بتن فنداسیون شده و آب شیره ناشی از بتن را جذب می کند و بتن حالت پوکی و تخلخل پیدا کرده و نقش با ربری را از دست خواهد داد .از دیگر موارد استفاده از بتن مگر ایجاد یک سطح صاف برای تمامی قسمتهای زیر  پی  میباشد که این عمل اگر  همراه  با  تراز  کردن باشد نتیجه بهتری خواهد داشت. ملات به کار رفته در این نوع بتن مگر در حدود 100 الی 150 کیلوگرم بر متر مکعب بتن است .  مهمترین وظیفه این قشر بتن عبارت است از:
- رگلاژ و ایجاد سطح برای کف پی و شناژ
- ممانعت از تماس مستقیم بتن پی و شناژ با خاک.
ضخامت بتن مگر در نقشه اجرایی تعیین می شود که معمولا  cm 10 است.
قبل از اجرای بتن مگر در نقاطی از پی و شناژ ( معمولاً در گوشه ها ) میخهایی کوبیده می شود و با شلنگ تراز ارتفاع بتن مگر تعیین گشته و با ریسمان کار، سطح بتن ریزی مشخص و پس از اجرای بتن مگر میخهایی را بر می دارند و جای آنها با بتن پر می شود.از دیگر موارد استفاده از بتن مگردراستحکام سطح زیرین فنداسیون است که با قسمت  قبل کاملا فرق دارد این نمونه بتن مگر معمولادر زمینهای سست اجرا می شود وبا کندن زمین ورساندن به خاک مورد نظر با استفاده از بتن با عیار 250 ــ 200 کیلوگرم بر متر مکعب با سنگهای لاشهای بزرگ در محل فنداسیون پرشده تا به تراز کف فنداسیون برسد. که درساختمانهای شرکت بدلیل خاک برداری به میزان موجود درنقشه وهمچنین چون این واحد و با توجه به نقشه جا نمائی و ارتفاعی در نقشه بتن مگر به حالت معمولی ریخته می شود .ضخامت  بتن  مگر در حالت معمولی در حدود 5 -10cm می باشد که برای  اجرای دقیق آن به وسیله ریسمان کشی انجام می شود .
قبل از اجرای بتن مگر در نقاطی از پی و شناژ ( معمولاً در گوشه ها ) میخهایی کوبیده می شود و با شلنگ تراز ارتفاع بتن مگر تعیین گشته و با ریسمان کار، سطح بتن ریزی مشخص و پس از اجرای بتن مگر میخهایی را بر می دارند و جای آنها با بتن پر می شود وکلیه کفها به وسیله شلنگ خط تراز ،تراز شودتا ضخامت بتن مگر تقر یبا یکسان شود.
کرسی چینی: نقش اصلی کرسی چینی به عنوان قالب برای بتن ریزی فنداسیون می باشد که ارتفاع این کرسی چینی بستگی به ارتفاع فنداسیون میباشد که معمولاً با استفاده از آجر وماسه وسیمان کم عیاراجرامی شود اجرای کرسی چینی به دوصورت است:
1ـ در این حالت فنداسیون در داخل کف خاک خاکبرداری شده اجرا می شود یعنی پس از اتمام  خاکبرداری محل دقیق فنداسیون ها مشخص شده و دوبار توسط دست ویا ماشین در خاک حفر میشود این در مواردی است که مقدار خاکبرداری داخل کفهای فنداسیون کم باشد.
2ـ در این حالت فنداسیون و کرسی چینی درکف خاک،خاکبرداری اجرا شده و فضاهای اطراف پایه های فنداسیون  و رابط ها با خاکهای اضافی از کندن خاک محل پر میشود.
نکات زیر می تواند دراجرای کرسی چینی قابل قبول باشد:
1ـ آجرکارشده درکرسی چینی میتوانندازآجر تخریب شده ساختمان قبلی (در صورت وجود) استفاده کرد.
2ـ پس از اجرای کرسی چینی برای عدم جذب آب و شیره بتن توسط آجرهای قالبی بهتردر سطح تماس ازمصالح عایق ازجمله پلاستیک استفاده کرد .
3ـ پس از  اجرای فنداسیون می توان  آجر های کار شده را  دوباره تخریب کرده و دوباره در جاهای دیگر ساختمان کار کرد.
4ـ سطح پشتی آجر کرسی چینی شده را باید پر از خاک و یا لااقل با شیب حدود45 درجه پرنمود تا در هنگام بتن ریزی تخریب نشود.
پی و شناژ :
پی در ساختمان وظایف مهمی را ایفا می کند از آن جمله دو مورد آن عبارت است از :
1- محافظت پایه ساختمان در مقابل عوامل جوی.
2-انتقال نیروی وارده از ستون یا دیوارها به زمین.
اشکال و انواع پی در ساختمان ها متفاوت می باشد و تماماً بستگی به نوع سازه، تعداد طبقات ، بارهای وارده ، نوع زمین و عوامل مهم دیگری دارد.  از انواع پی ها به این موارد اشاره نمود:
پی های منفرد، پی های نواری ، پی های مرکب ، پی های گسترده و ..........
در اغلب ساختمان های معمولی چند طبقه در صورتی که مسله خاصی از نظر نوع  زمین وجود نداشته باشد و ابعاد پی ها زیاد بزرگ  نباشد ، از پی های منفرد و شناژ های ارتباطی استفاده می شود . پی های تکی وظیفه اصلی انتقال بار وارده و احتمالاً لنگر از ستون به زمین را دارند و شناژ ها که به کلاف نیز نامیده می شوند و وظیفه آنها اتباط پی ها با هم برای جلوگیری از نشستهای غیر یکسان و مقابله با نیروهای جانبی را دارند .
شناژ ها به شکل تیرهای بتنی با مقطع مستطیلی و با میلگرد ساخته می شود  و با رعایت نکات اجرایی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، با پی ها کاملاً متصل شده و یکپارچگی سازه را تامین می نماید .
که در این پروژه از پی های نواری و شناژ های ارتباطی استفاده گردیده است. برای اجرای پی ها و شناژهای ارتباطی این پروژه خاک برداری انجام شده است و تمام پی های آنها در یک سطح قرار دارند.
به این ترتیب که بعد از خاک برداری بوسیله یک نقشه بردار حرفه ای محل پی ها و شناژ ها کاملاً مشخص شده و با گچ روی آن محل ها را مشخص می کنند که بعد از آن بتن مگر و مراحل بعدی انجام می شود .
 فصل چهارم:
آرماتور بندی پی:

توضیحات تئوری و با توجه به محاسبات انجام شده ونقشه های دردسترس که در آن شماره میلگرد ها و تعداد آنها مشخص شده است که این تشخیص و یا محاسبات معمولا با توجه به میلگردهای موجود دربازارمیباشدکه از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه درآمد و این میلگردهای مورد نیازرا از بازار تهیه نموده و به کارگاه انتقال می دهیم .انبار کردن میلگرد هادرکارگاه بایددروضعی مناسب به نحوی که بتوان به سادگی میلگردهای مورد نظر را شناسایی کرده و از انبار برداشت کرد و برای جلو گیری از زنگ زدگی و آلودگی میلگردهاباید از تماس مستقیم با زمین جلوگیری شودکه میتوان با گذاشتن تعدادی تیر چوبی در فواصل مناسب در برخورد با زمین جلوگیری کردو در مواقع بارندگی می توان با پهن کردن پلاستیکهای عایق رطوبتی (نایلون) از خیس شدن آنها جلوگیری کرد. سپس اقدام به بریدن میلگردها در اندازه های مشخص شده در نقشه استراکچر کرد و پس از خم کردن و قلاب کردن میلگرد لازم اقدام به بافتن میلگردها طبق نقشه های خواسته شده توسط مفتولهای سیمی (سیم اسپوک) ی نماییم.
نکته قابل نظر اینکه نوع میلگردها از نظر مقاومت دقیقا باید بر اساس نقشه اجرا و از استفاده خاموتهای حرارتی که به صورت دست ساز و با خم کردن ورق و یا کشیدن میلگردها بدست می آید جدا خوداری شود .
مهمترین دلیل استفاده از میلگردها در بتن تامین مقاومت سازه در مقابل کشش است چون بتن در مقابل تنش های کششی ضعیف تر است و در اثر این تنشها ترکهایی در آن ایجاد میگردد ، لذا برای جلوگیری از به وجود آمدن این ترکها از میلگرد های فولادی استفاده می شود. میزان مصرف در بتن بستگی به نوع فولاد ، مقاومت بتن و محاسبات انجام شده دارد که پس از انجام محاسبات مقدار و توزیع میلگردها در نقشه های اجرایی مشخص می گردد.
میلگردهایی که در پی های نواری بکار می رود به صورت شبکه های میلگرد است که به آن ها حصیری یا شطرنجی نیز گفته می شود.میلگرد ها را بصورت شطرنجی از دو طرف به فاصله تعیین شده در نقشه قرار داده و با سیم نازک فولادی به قطر  1.5تا 2 میلیمتر به هم بسته و محکم می کنند در مواردی از جوش برای اتصال آنها استفاده می شود ابتدا و انتهای میلگردها معمولاً به اندازه ده برابر قطر میلگرد قلاب می شود.
البته این کاردر مورد میلگردهای آجدار کافی است بصورت قائمه باشد طول پشت تا پشت میلگردها بایستی به نحوی باشد که معمولاً  5cmپوشش برای آن ها در نظر گرفته شود میلگردهای شناژ های ارتباطی در ساختمانهای معمولی ، قاعدتاً از حد آیین نامه ای تجاوز نمی کند و به هر حال مقدار توزیع آن ها در نقشه ها تعیین شده است این میلگردها در اندازه های مشخصه در نقشه قطع شده و پس از خم کردن و تهیه خاموتها در محل شناژها این میلگردها را به هم مونتاژ می شود مونتاژ این میلگردها با استفاده از سیم پنبه ای انجام می شود پوشش میلگردهای شناژ نیز معمولا  2-5 cmمی باشد و پوشش از کف نیز حداقل 5 cm است
چون ممکن است در برخی موارد طول میلگردهای اصلی موجود کوتاهتر از این آرماتور ها صرفه اقتصادی ندارد ، میلگردها بصورت دو تکه بکار می روند ولی در محل وصله میلگرد ها با بستی 40  برابر قطر آرماتورها روی هم قرار گیرد و با سیم پنبه ای کاملاً بسته می شوند که به این کار اورلب گویند.
خاموتها که در شناژ استفاده می شود دو وظیفه را عهده دار هستند یکی از وظایف خاموتها مونتاژ آرماتورهای اصلی و وظیفه دیگر و اصلی آنها تامین مقاومت برشی شناژها است .
چنانچه ذکر شد میلگردهای شناژ و فونداسیون بایستی دارای cm 5 تا 7 فاصله از کف داشته باشد بهترین روش اجرایی برای رعایت این فاصله که پوشش نامیده می شود استفاده از لقمه های بتنی زیر میلگردها در کف پی و شناژ می باشد که در این کارگاه استفاده نشده است . هنگام ریختن بتن در قالب تکه هایی از سیم های نازک فولادی در هر کدام از این قطعات قرار داده می شود این سیمها هنگام قرار دادن لقمه ها بتنی زیر میلگردها به آنها بسته شده و از جا به جا شدن آن ها جلوگیری می شود البته در این پروژه بیشتر از سنگ و قطعات شکسته بلوکها برای حفظ فاصله آرماتورها با بتن مگر استفاده شده است.
آئین نامه : ACI
ـ حداقل قطرهای نهای خم برای قلاب استاندارد برای خم آرماتورهای اصلی برای میلگردهای Ø10 تا cm , Ø25 60 می باشد که میلگردهای اصلی، در این رنج قرار دارد. میلگردهای مورد استفاده در پی میلگرد20  Ø می باشد پس حداقل قطر خم نهایی برابر 12 cm می باشد. میلگردهای مورد استفاده در کلافهای فنداسیون میلگرد  Ø18پس حداقل قطر نهایی برابر 10.8cm می باشد. میلگردهای مورد استفاده در میلگرد ریشه هم Ø 20 می باشد .
ـ حداقل قطر نهایی خم برای قلاب استانداردبرای خم خاموتها برای میلگردهای Ø 10 تا Ø 16 برابر 4db می باشد.میلگردهای مورد استفاده در کلافها برای خاموتها 10 می باشد پس قطرخم نهایی برابر 4cm می باشد.
ـ طول قلاب استاندارد برای میلگردهای اصلی که همه قلابهای با زاویه خم 90 درجه داشته اند طبق آئین نامه برابر خم 90 درجه (گونیا) به اضافه طول مستقیم برابر حداقل 12db در انتهای آزاد میلگرد پس بنابراین برای پی که میلگردهای 20 Ø را داشته اند علاوه بر قطر خم 12 cm طول مستقیم برابر حداقل  24 cmمی باشد .
ـ برای میلگردهای کلاف فنداسیون که میلگردهای  Ø 18می باشدعلاوه بر قطر خم برابر 19.8cm طول مستقیمی برابرحداقل 21.6cm می باشد.
ـ میلگرد ریشه که 20 Ø می باشد علاوه بر قطر خمی برابر 12cm، طول مستقیمی برابر حداقل 24cm داشته باشد.
ـ طول قلاب استاندارد برابر خاموتها علاوه بر خم 90 درجه طول مستقیمی برابر با 60db باشد ولی نباید کمتر از 60mm در انتهای آزاد میلگرد ،برای میلگردهای به قطر 16 و کمتر استفاده شود.
خاموتهای مورد استفاده Ø 10 می باشد پس علاوه بر خم 4cm طول مستقیم برابر حداقل 6cm داشته باشد .
- در زمانی که بتن ریخته می شود ، آرماتور باید از گل و روغن و لای و سایر پوشش های غیرفلزی که چسبندگی بین آرماتور را کاهش می دهد پاک شود.
ـ حداقل فاصله آزاد بین میلگردهای موازی در یک ردیف باید db و بزرگتراز 2.5cm باشد .
- محدودیت فواصل آزاد بین میلگردها باید برای فواصل آزاد بین وصله پوششی تمامی و وصله ها یا میلگردها مجاز نیز رعایت شود.
ـ محدودیت فواصل آزاد بین می لگردها باید برای فاصله آزاد لازم تا کف بتن مگر را داشته باشد.
ـ پوشش بتن حداقل برای بتنی که روی زمین ریخته می شود حداقل 7.5cm است.
ـ به تعداد میلگردهای ستونها باید از میلگرد ریشه استفاده کرد و قطرمیلگرد ریشه نیز حداقل باید برابر میلگرد اصلی ستون باشد.
آرماتور بندی (اجرا در کارگاه):
مراتب کار بدین صورت بود که ابتدا با توجه به نقشه تمام خا موتهای لازم را تهیه کرده و بعد شروع به بریدن میلگردهای مورد نیاز طبق نقشه آرماتور بندی نموده بدین ترتیب که ابتدا میلگردهای حصیری پی ها (میلگردهای اصلی تحتانی)را بریده وخم کرده وداخل پی گذاشته وقلاب های مورد نیاز را نیز ایجاد کرده و بعد حصیری را به وسیله مفتولهای سیمی به یکدیگر میبافند .بعد از کارگذاشتن حصیری ها با کمک کاور و خرکها وبافتن آنها شروع به آرماتور بندی می کنیم که برای این منظورنیز ابتدا میلگردهای لازم را بریده و قلابهای لازم را به وسیله لوله ویا آچار F با گذاشتن آرماتوربر روی خرک که روی خرک قسمتی برای خم کردن میلگرد ها نصب شده است که می توان به وسیله آن میلگردها را به دلخواه خم کرد بعد از اتمام آرماتور بندی کلافها شروع به آرماتوربندی میلگردهای ریشه میکنیم که البته پس از شروع کار ابتدا باید با دوربین نقشه برداری ابتدا وانتهای محورهای اصلی ستونها را میخ کوبی کرده وبا ریسمان آنها را به هم وصل کرده تا آکس میلگردها مشخص شود.سپس شروع به بستن میلگردهای ریشه
می کنیم.سپس نوبت به اجرای ستونها میرسد که می توان به دو روش عمل نمود:
1- طول میلگردهای اصلی ستونها را با قسمت قلابها وطول داخل سقف اول وپی وتعداد انتظار در طبقه بالاتر (اول) را حساب کرد وپس ازبریدن میلگردوقلاب کردن آنها در فنداسیون اجرا نمود .از جمله محاسن این روش کاهش در مصرف میلگردها در قسمتهای اتصال ستونها ((over lab و از معایب آن خم شدن آرماتور تا زمان ریخته شدن وکثیف شدن میلگردهاست.
2. درهنگام اجرای ستونها با در نظر گرفتن over lab مناسب می توان ستونها را اجرا نمود.
- آرماتورهای مصرفی در سازه :
آرماتورهای مصرفی از کارخانه ذوب آهن اصفهان تهیه شده که از نوع A2 با مقاومت جاری شدن kg/cm² 3000 می باشد که کاربرد آنها ترتیب زیر می باشد:
10 Ø← خاموتها
12 Ø  ← شناز مخفی
18 Ø ← میلگردهای طولی شناز
16 Ø ← خاموت زیر دیوار باربر(موتور خانه)
18 Ø ← تیرهای سقف زیر زمین
18 Ø ← ستونها
آرماتور بندی فنداسیون در این سازه kg 8156.2 می باشد .
  فصل پنجم
قالب بندی فنداسیون:(اجرا در کارگاه)
چون برای پی سازی این پروژه خاک برداری بطور کامل تا کف زیر بتن مگر انجام شده است ، قالب بندی کامل از روی بتن مگر ضروری بوده و البته سهولت کارنیزبیشتر بوده است.
مصالح مورد استفاده در قالب بندی پی ها متفاوت است، معمولا از چوب یا قالبهای فلزی و در مواردی از آجر چینی وپلاستر سیمان یا پلاستیک استفاده می شود . البته هر کدام معایب و محاسنی داشته و از لحاظ اقتصادی نیز بسته به امکانات محلی هم تفاوت دارد.اگر چه قالب بندی با استفاده از مصالح چوبی ممکن است در مواردی هزینه زیادتری در برداشته باشد ولی در ایران اغلب در کارهایی که مخصوصاً تیپ و یکنواختی نسبت به دلیل شکل پذیری چوب و همچنین امکان استفاده مجدد نیست به آجر از قالب بندی چوبی استفاده می شود . در این پروژه برای قالب بندی پی و شناژ از قالبهای آجری و چوبی استفاده گردید.
نحوه قالب بندی چوبی  بدین صورت است که تخته هایی به ضخامت 2 تا 2.5 س و به عرض 10،15،20 س تهیه می گردد و سپس در ابعاد مورد نیاز پی و شناژ بریده می شوند . این تخته ها روی پس از تهیه این تخته های مونتاژ شده که پهنای آنها به اندازه ارتفاع پی دارد و اغلب به خاطر خرد نکردن و نبریدن تخته ها و قابل استفاده بودن برای کارهای بعدی ممکن است بیشتر از ارتفاع پی تهیه گردد، پس از آماده شدن در محل خود قرار داده می شود برای قرار دادن صحیح قالب ها معمولاً از ریسمان یا رنگریزی روی بتن مگر استفاده می کنند در مرحله اول این قالبها توسط چهارتراشهایی که بصورت مایل پشت آنها کوبیده می شود و یک سر آن روی زمین محکم می گردد نگهداشته می شوند که به آنها پشت بند یا شمع نیز می گویند .
محل برخورد و تلاقی تخته های قالب از دو طرف در گوشه ها بصورت فاق و زبانه در هم جفت می شود (این کار را با کوتاه و بلند گرفتن طول تخته هایی که به هم میخ می شوند به اندازه ضخامت تخته ها انجام می دهند.) و در محل فاق و زبانه ها تخته ها را نیز به هم میخ می کنند .
پس از سوار شدن قالبهای چوبی با بستی، دهانه قالبهای نصب شده تنظیم گردد و به نحوی محکم شود که در هنگام بتن ریزی دهانه قالب ها باز نشود برای این کار از روشهای مختلفی استفاده می گردد یکی از این روشها که در این کارگاه استفاده گردید به شرح زیر است:
تکه چوبهایی که طول آنها برابر عرض مورد نیاز شناژ یا پی می باشد و مقطع آنها 2.5در 5 یا 3 در 3 می باشد بریده می شود و در فواصل مناسب در دهانه قالبها قرار داده می شود.
در جاهایی که این چوبها قرار داده می شوند یک سیم نازک از بین درز دو تخته قالب که کنار هم مونتاژ است رد می کنند و دوسر آن را به هم تابانده و سپس با استفاده از دسته پنس سیم را تا اندازه ای می تابانند که دو بدنه قالب به چوب قرار داده شده در دهانه قالب محکم شود و ضمنا اندازه دهانه قالب نیز کنترل می شود  دو سر سیمهای نازک فولادی را نیز هنگام باز کردن قالبها چیده می شود و قسمتی از این سیمها داخل بتن می ماند .
از جمله نکات مهم که در قالب بندی بایستی رعایت گردد و در این کارگاه نیز به چشم می خورد یکی پوشاندن درزهای اجتناب ناپذیر قالبهاست.
که در مواردی با استفاده از اندود گچ و در مواردی با استفاده از کاغذ پاکتهای سیمانی انجام می شود و دیگری آغشته کردن بدنه قالب بوسیله روغن یا گازوئیل برای جلوگیری از جذب رطوبت و شیره بتن توسط قالب چوبی ، در این کارگاه از روغن های سوخته ماشین و گازوئیل استفاده می شد که معمولاً در اغلب کارها نیز به همین صورت است .

این مطلب ادامه دارد......


برای مطالعه ادامه مطلب اینجا کلیک کنید 

 

 

برای توضیحات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09126604171

09380213985

Alireza.shahbazkia@gmail.comگروه صنعتی پارسه سازه با ۱۵ سال تجربه درطراحی و ساخت: 

 

۱. انواع سوله سنگین به صورت شیب دار معمولی یا قوسی 

۲. سوله های سبک با طراحی انحصاری بدون نیاز به فنداسیون

۳. انواع سازه های فلزی جوشی و پیچ و مهره ای

۴. انواع اسکلت های فلزی برج ها و ساختمان های عظیم جوشی و پیچ و مهره ای

۵.انواع پل های سبک و سنگین فلزی 

۶.انواع اسکلت و سازه های بتنی 

۷.فنداسیون و کلیه کارهای ابنیه 

۸.اجرای هرنوع پوشش سقف  

۹.خرید و فروش انواع سوله دست دوم

 آماده همکاری در پروژه های شما می باشد.  

 

  ( برای اطلاعات بیشتر در خصوص هر محصول روی آن کلیک کنید )  

( برای اطلاعات بیشتر در خصوص هر محصول روی آن کلیک کنید ) 

 

سوله سوله سبک 

سوله سنگین                                                   سوله سبک 

 اسکلت فلزی  

سازه فلزی                                                       اسکلت فلزی

فنداسیون  سازه بتنی  

فنداسیون                                                       سازه بتنی

کانکس و کانتینر   

کانکس و کانتینر                                                  جرثقیل کارگاهی 

 اسکلت پیچ و مهره

 اسکلت پیچ و مهره ای ، سازه پیچ و مهره ای

 

برای توضیحات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09126604171

09380213985

Alireza.shahbazkia@gmail.com 

سایر محصولات و خدمات گروه صنعتی پارسه سازه 

 

     

خانه پیش ساخته ICF         خانه پیش ساخته LSF         خانه پیش ساخته SH 

کانکس و کانتینر  برجک نگهبانی  سوله کانکسی 

کانکس و کانتینر                       برجک نگهبانی                       سوله کانکسی 

  

تجهیز کارگاه پیمانکاران  ساختمان پیش ساخته با ساندویچ پانل  کانکس دو و سه طبقه 

تجهیز کارگاه پیمانکاران         خانه پیش ساخته با ساندویچ پانل         کانکس دو و سه طبقه

 

 

سوله ، پوشش ، پوشش سوله ، پوشش سقف سوله ، پوشش سقف ، سقف ، سقف سوله ، پوشش سوله صنعتی ، پوشش سقف سوله صنعتی ، پوشش صنعتی ، فلشینگ ، آبرو ، نصب ، نصب پوشش سوله ، نصاب ، نصب پوشش سقف سوله ، اجرای پوشش سوله ، اجرای پوشش سقف سوله ، مجری پوشش سوله ، مجری پوشش سقف سوله ، اجرا ، مجری ، ساندویچ پانل ، ساندویچ پنل ، ساندویچ پانل سقفی ، ورق گالوانیزه ، ورق ، گالوانیزه ، شیروانی ، ورق رنگی ، ورق رنگ کوره ای ، رنگ کوره ای ، پشم شیشه ، پشم سنگ ، توری مرغی ، ماموت ، پارلو ، سوله دست دوم ، مستعمل ، دست دوم ، خرید ، فروش ، خرید سوله ، فروش سوله ، ستون ، اسکلت ، پوشش ، فنداسیون ، دفترچه محاسباتی  ، نظام مهندسی ، بتن ، بتنی ، سازه ، سازه فلزی ، سازه بتنی ، فلزی ، طراحی ، محاسبه ، نقشه ، اجرا ،  فولادی ، تیر ، خرپا ، فرم ، قاب ، ساختمان ، شرکت ، شرکت عمرانی ، عمرانی ، ابنیه ، ساختمانی ، طراحی ، محاسبه ، نقشه ، اجرا ، پیمانکار ، پیمانکاری ، پنل ، پانل ، مش بندی ، کف سازی ، بتن ریزی ، جرثقیل ، کارگاه ، کارگاهی ، پل ، استراکچر ، سبک ، سنگین ، فولادی ، جوشکاری ، کنسول ، گانت چارت ، پروژه ، بتنی ، کنترل کیفیت ، طرح جامع ، کنترل کیفی ، نظارت ، سالن ، منحنی ، شیب دار ، شیبدار ، پروژه ، اسکلت فلزی ، اسکلت بتنی ، اسکلت پیچ و مهره ای ، پیچ و مهره ای ، جوشی ، جوشکاری ، قالب بتنی ، قالب بندی ، قالب ، شمع ، شمع بندی ، شناژ ، آرماتوربندی ، آرماتور ، گروه ، گروه صنعتی ، پارسه سازه ، LSF ، WPS ، اسکلت فلزی ساخت ، اسکلت فلزی نصب ، اسکلت فلزی جوشکاری ، اسکلت فلزی جوش ، اسکلت فلزی ، اسکلت فلزی طراحی ، اسکلت فلزی جوشی ، اسکلت پیچ و مهره ، سازه پیچ و مهره ، اسکلت فلزی پیچ و مهره ، سازه فلزی پیچ و مهره ، خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، پیش ساخته پیچ و مهره ، ساختمان پیچ و مهره ، پروژه پیچ و مهره ، طراحی اسکلت پیچ و مهره ، ساخت اسکلت پیچ و مهره ، قیمت اسکلت پیچ و مهره ، نصب اسکلت پیچ و مهره ، مونتاژ اسکلت پیچ و مهره ، اجرای اسکلت پیچ و مهره ، قطعات اسکلت پیچ و مهره ، طراحی سازه پیچ و مهره ، ساخت سازه پیچ و مهره ، قیمت سازه پیچ و مهره ، نصب سازه پیچ و مهره ، مونتاژ سازه پیچ و مهره ، اجرای سازه پیچ و مهره ، قطعات سازه پیچ و مهره ، طراحی اسکلت فلزی پیچ و مهره ، ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ، قیمت اسکلت فلزی پیچ و مهره ، نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ، مونتاژ اسکلت فلزی پیچ و مهره ، اجرای اسکلت فلزی پیچ و مهره ، قطعات اسکلت فلزی پیچ و مهره ، طراحی سازه فلزی پیچ و مهره ، ساخت سازه فلزی پیچ و مهره ، قیمت سازه فلزی پیچ و مهره ، نصب سازه فلزی پیچ و مهره ، مونتاژ سازه فلزی پیچ و مهره ، اجرای سازه فلزی پیچ و مهره ، قطعات سازه فلزی پیچ و مهره ، طراحی خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، ساخت خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، قیمت خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، نصب خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، مونتاژ خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، اجرای خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، قطعات خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، طراحی پیش ساخته پیچ و مهره ، ساخت پیش ساخته پیچ و مهره ، قیمت پیش ساخته پیچ و مهره ، نصب پیش ساخته پیچ و مهره ، مونتاژ پیش ساخته پیچ و مهره ، اجرای پیش ساخته پیچ و مهره ، قطعات پیش ساخته پیچ و مهره ، طراحی ساختمان پیچ و مهره ، ساخت ساختمان پیچ و مهره ، قیمت ساختمان پیچ و مهره ، نصب ساختمان پیچ و مهره ، مونتاژ ساختمان پیچ و مهره ، اجرای ساختمان پیچ و مهره ، قطعات ساختمان پیچ و مهره ، پروژه اسکلت پیچ و مهره ، پروژه ساخت اسکلت پیچ و مهره ، قیمت پروژه اسکلت پیچ و مهره ، پروژه نصب اسکلت پیچ و مهره ، مونتاژ پروژه اسکلت پیچ و مهره ، اجرای پروژه اسکلت پیچ و مهره ، قطعات پیش ساخته اسکلت پیچ و مهره ، قطعات پیش ساخته سازه پیچ و مهره ، قطعات پیش ساخته ، قطعات پیش ساخته ساختمان پیچ و مهره

تاریخ ارسال: یکشنبه 13 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 07:19 ق.ظ | نویسنده: علیرضا شهبازکیا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد