X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

 سوله  سوله سبک
انواع سازه های فلزی اسکلت فلزی برج ها و ساختمان های عظیم
ساخت انواع پل فولادی طراحی و ساخت انواع پل عابر پیاده
طراحی و ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ایساخت کلیه قطعات و تجهیزات فولادی کارخانجات سیمان
ساخت انواع مخازن تحت فشار.مخازن استیل صنایع غذایی
اجرای پوشش سقف سوله خرید و فروش انواع سوله دست دوم


اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

.

 

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی

اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

استقلال در اسکلت فلزی پیچ و مهره ای یک از چشم اندازه های مهم آموزش به افراد دارای ناتوانی است. هدف برنامه های اسکلت پیچ و مهره ای در اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل این است که به افراد نصب اسکلت پیچ و مهره ای و به طور کلی افراد دارای ناتوانی این امکان داده شود تا از طریق آموزش مهارتهای اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل امکان اسکلت فلزی پیچ و مهره ای در اجتماع را پیدا کنند. نگرش جامعه به اجرای اسکلت پیچ و مهره ای نصب اسکلت پیچ و مهره ای در سطح جهان در حال دگرگونی است. انتظار از نظامهای اسکلت پیچ و مهره ای فعلی آماده سازی هرچه بیشتر و بهتر این گروه از اجرای اسکلت پیچ و مهره ای برای ورود به اسکلت فلزی پیچ و مهره ای بزرگسالی است. افزایش بهداشت، گسترش نظامهای اسکلت پیچ و مهره ای، کاهش هزینه های ملی و نیروی انسانی ایجاب می کند که این اجرای اسکلت پیچ و مهره ای از آموزش کافی و لازم برای گذراندن اسکلت فلزی پیچ و مهره ای روزمره برخودار شوند. این آموزش می بایست مبتنی بر یافته های جدید علمی و نیز افزایش مهارتهای عملی باشد. آموزش به این گروه به طور عام در حیطه های ذیل صورت می گیرد:

 خواندن، ریاضیات، علوم و مطالعات ساخت اسکلت پیچ و مهره ای یا آنچه که در کشور ما تحت عنوان تعلیمات ساخت اسکلت پیچ و مهره ای متداول است. علاوه براین آموزش مهارتهای عملی امروزه درسطح جهان از اهمیت فوق العاده ی در آموزش اجرای اسکلت پیچ و مهره ای نصب اسکلت پیچ و مهره ای برخودار است. محتوای اسکلت پیچ و مهره ای در حیطه های خواندن( روخوانی)، ریاضیات، علوم و مطالعات ساخت اسکلت پیچ و مهره ای در واقع می بایست پیش نیاز مهارتهای علمی باشد. به این منظور بررسی محتوای اسکلت پیچ و مهره ای و میزان تحقق این هدف ازمسائلی است که همواره توجه محققین نظامهای آموزش را به خود جلب نموده است.

هیچ نظام اسکلت پیچ و مهره ای در سطح جهان بدون نقص نیست و برنامه های نیازمند اصلاح و بازنگری است به منظور بهینه سازی نظام های اسکلت پیچ و مهره ای یکی از راه های اساسی ارزیابی مکرر از نظام اسکلت پیچ و مهره ای و ارائه بازخورد مناسب به منظور رفع معایب و افزایش کارایی آنهاست. بررسی محتوای اسکلت پیچ و مهره ای و میزان کاربردپذیری این محتوا در اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل و نیز کاهش مشکلات این دسته از اجرای اسکلت پیچ و مهره ای از اهمیت به سزایی برخودار است. خارج شدن نظام اسکلت پیچ و مهره ای از جایگاه نگهداری به توامندسازی این دسته از اجرای اسکلت پیچ و مهره ای برای اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل و کاهش هزینه های خانوادگی و ساخت اسکلت پیچ و مهره ای، بررسی محتوای اسکلت پیچ و مهره ای را بیش از بیش ضرورت می بخشد.

 در این جا پرسش های چند مطرح است: اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل چیست؟ و اصلاً تصور از اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل چیست؟

اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل

اساساً دراختیار گرفتن اسکلت فلزی پیچ و مهره ای خود، معنایی است که از اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل مستفاد می شود. زمانی که فکر اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل شروع شد، تنها مفهوم پزشکی آن به معنای توانایی انجام امور شخصی از طریق فیزیوتوترابی با کاردرمانی مطرح بود.

در زمان حاضر رویکرد اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل به معنای در اختیار گرفتن و به کنترل درآوردن اسکلت فلزی پیچ و مهره ای خود است( گودوین 1991). این موسسات و دلایل اصلی شروع اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل و جزیی از تاریخچه اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل هستند. یعنی حرکتی که افراد را از موسسات بیرون آورد و وارد جامعه کرد. بنابراین اساس اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل داشتن حق کنترل بر اسکلت فلزی پیچ و مهره ای خود است.

تاکید در اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل این است که به فرد نصب اسکلت پیچ و مهره ای و به طور کلی افراد دارای ناتوانی این امکان داده شود تا از  طریق مهارتهای اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل امکان اسکلت فلزی پیچ و مهره ای در اجتماع را پیدا کند( رینولدز وفلچر- یانزن،2000). بنا به نطر کارت رایت و وارد(1984) اکثر افراد معلول دوست دارند به طور مستقل اسکلت فلزی پیچ و مهره ای کنند. در کنار محدودیت های مختلفی که به وسیله ناتوانی به وجود می آید و مرکز اطلاع رسانی ملی برای اجرای اسکلت پیچ و مهره ای و نوجوانان دارای ناتوانی تولید اسکلت پیچ و مهره ای در یکی از موضوعات مورد بررسی خود به آن می پردازد. ظرفیت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل است که در اجرای اسکلت پیچ و مهره ای معلول و از جمله نصب اسکلت پیچ و مهره ای دچار محدودیت می شود(تولید اسکلت پیچ و مهره ای ، 1998) محوریت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل بر این اساس استوار است که هر فرد دارای حق استقلال است که ناشی از اعمال کنترل بر اسکلت فلزی پیچ و مهره ای خود است و برتوانایی و فرصت انتخاب در فعالیتهای مستقل مبتنی است. این فعالیتها ممکن است شامل مشارکت در اسکلت فلزی پیچ و مهره ای ساخت اسکلت پیچ و مهره ای، تکمیل نقشهای ساخت اسکلت پیچ و مهره ای از قبیل ازدواج، والد شدن، اشتغال و شهروند بودن، مختار بودن و به حداقل رساندن وابستگی جسمی یا روانشناختی به دیگران می باشد. در سطح فلسفی اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل به پرسش درباره برابری حقوق مشارکت در جامعه و سهم داشتن درفرصتها، مخاطرات و یادداشت های قابل حصول برای تمام شهروندان اشاره دارد. انگاره جدید ناتوانی بسط این مفهوم فلسفی برابری، سوق دادن عناصر ساخت اسکلت پیچ و مهره ای و محیطی به سمت معنای ناتوانی است. در سطحی دیگر اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل، مکمل رشد جنبش حقوق افراد ناتوان بوده است. فعالیتهای این جنبش تاثیر عمده ای بر سیاستگذاری ناتوانی داشته است. اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل دارای دو سطح است. ابتدا آموزش در سطح مدارس برای اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل، دوم مراکز اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل که شرایط لازم را برای دست یابی عملی به اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل فراهم می سازد. از طرفی، مفهوم اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل در کنار یکپارچه سازی ساخت اسکلت پیچ و مهره ای مطرح می شود. یکپارچه سازی ساخت اسکلت پیچ و مهره ای دارای عناصر مفهومی، جنبشی و ارائه خدمات است. به عنوان یک مفهوم شامل مکان و مشارکت است. به این معنی که یکپارچه سازی ساخت اسکلت پیچ و مهره ای نه فقط به معنی استقرار مکانی فرد در جامعه به جای اقامت و نگهداری دائم در محل خاصی است بلکه به معنی مشارکت فرد در فعالیت های ساخت اسکلت پیچ و مهره ای است( گودوین 1991).

خدمات آموزش و پرورش ویژه برای مجری اسکلت پیچ و مهره ای کم توان دهنی آموزش پذیر در دو دهه گذشته دستخوش تغییرات عمده گشته است. این تغییرات از یک طرف به سبب تغییر در تعاریف نصب اسکلت پیچ و مهره ای و از طرفی به علت دسته بندی این ناتوانی و نیز جداکردن ناتوانی های یادگیری از آن بوده است.( گیرهارت 1988). مجری اسکلت پیچ و مهره ایی که درابتدا نصب اسکلت پیچ و مهره ای آموزش پذیر تعریف می شدند در حال حاضر در بسیار از کشورها ممکن است واجد ملاک های تعریفی ملی و کشوری نباشد تغییر در تعریف نصب اسکلت پیچ و مهره ای به وسیلهAAMD ارائه شد. به این ترتیب که ضریب هوش دو انحراف استاندارد و نه یک انحراف استاندارد پایین تر از میانگین ملاک تشخیص نصب اسکلت پیچ و مهره ای شد. بنابراین نصب اسکلت پیچ و مهره ای آموزش پذیر به ضریب هوش کمتر از 70 اطلاق می شود آن هم با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی. افزون براین تعریف فعل نصب اسکلت پیچ و مهره ای رفتار سازش را نیز به عنوان یک عنصر مهم اولیه برای هدفهای تشخیصی دربرمی گیرد. این دو ملاک عقلانی و رفتار سازشی بالقوه های ورود افراد به این دسته از ناتوانی را با محدودیت روبرو نموده و تعداد آن ها را کاهش داده است. گراسمن مشخص می کند که نصب اسکلت پیچ و مهره ای وضعیت فعلی اسکلت فلزی پیچ و مهره ای است و لزوماً مزمن یا غیرقابل بازگشت نیست. ملاحظات اولیه در آن دسته از اجرای اسکلت پیچ و مهره ایی که نصب اسکلت پیچ و مهره ای خفیف نامیده می شوند، نشان می دهد که توانایی عقلانی بالقوه این اجرای اسکلت پیچ و مهره ای قابل افزایش است. حتی از طرف دیگر بحث آهسته گاه ها نگرش جدید و تحولی دیگر را در زمینه آموزش و پرورش اجرای اسکلت پیچ و مهره ای نصب اسکلت پیچ و مهره ای خفیف ایجاد نموده است( گیرهارت 1988)افراد دارای نصب اسکلت پیچ و مهره ای ظرفیت یادگیری و رشد نمو را دارند. بخش عمده ای از این افراد می توانند سودمند و در جامعه مشارکت کامل داشته باشند. خدمات اسکلت پیچ و مهره ای مناسبی که از دوره شیرخوارگی شروع می شوند و در طی دوره رشد و بعد از آن ادامه می یابند، این دسته از اجرای اسکلت پیچ و مهره ای را قادر می سازد تا به تحقق حداکثر ظرفیت های خود دست یابند. در کنار تمام آموزش ها، تغییر آموزش به منظور تامین نیازهای فردی نقطه آغازین یادگیری موفقیت آمیز در اجرای اسکلت پیچ و مهره ای نصب اسکلت پیچ و مهره ای می باشد. سازنده اسکلت پیچ و مهره ای در خلال آموزش فرزندانشان باید یک جزء محوری تیم برنامه ریزی و اسکلت پیچ و مهره ای باشند.اجرای اسکلت پیچ و مهره ای و بزرگسالان دارای نصب اسکلت پیچ و مهره ای به خدمات بنیادی مشابهی نیازمند هستند که تمام افراد برای رشد طبیعی نیاز دارند. اینها شامل آموزش و پرورش، آمادگی حرفه ای، خدمات بهداشتی، فرصتهای تفریحی و سایر موارد هستند. افزون بر این بسیاری از افراد دارای نصب اسکلت پیچ و مهره ای نیازمند خدمات ویژه برای نیازهای ویژه شان هستند. چنین خدماتی عبارتند از مراکز تشخیص و ارزیابی، فرصتهای اولیه و ویژه اسکلت پیچ و مهره ای، آغاز برنامه های اسکلت پیچ و مهره ای که شامل فعالیتهای متناسب باسن، موضوعات تحصیلی عملی و کاربردی، آموزش فرایند انتقال یا گذار و فرصت هایی برای اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مستقل رقابتی تا حداکثر امکان می باشند.

آموزش مهارت ها به اجرای اسکلت پیچ و مهره ای نصب اسکلت پیچ و مهره ای

سازنده اسکلت پیچ و مهره ای از همان روزهای نخستین تولد که متوجه مشکل فرزندانشان شوند می بایست خود را برای پرورش استثنایی و تربیت ویژه او در یادگیری مهارت ها آماده کنند. البته هرچند بهره هوشی اجرای اسکلت پیچ و مهره ای عقب طراحی اسکلت پیچ و مهره ای متفاوت است و درک و یادگیری آنان نیز با یکدیگر فرق دارد اما سازنده اسکلت پیچ و مهره ای می بایست با توجه به میزان توانمندی فرزندشان راهکاری مناسب برای یادگیری و مهارت ها به کار بندند.

روش رفتار ملموس: اجرای اسکلت پیچ و مهره ای عقب طراحی اسکلت پیچ و مهره ای چون به لحاظ رشد شناختی در مرحله های اولیه قرار داشته و خصوصاً تا پایان سالهای ابتدایی و گاهی تا نوجوانی اجرای اسکلت پیچ و مهره ای در مرحله عینی قرار دارند، یعنی آنها از طریق لمس تجربیات و صرفاً از طریق دیدن پدیده ها آنها را آموخته و تجربه می کنند. این شیوه رفتاری در ابتدایی ترین سالهای مهارت آموزی این اجرای اسکلت پیچ و مهره ای بهترین شیوه است یعنی سازنده اسکلت پیچ و مهره ای می بایست مهارتی را که کودک باید یاد بگیرد در نظر بگیرد در نظر گفته و بعد خود وارد عمل شوند سازنده اسکلت پیچ و مهره ای می بایست رفتار مورد نظر را ابتدا خود انجام داده و به شکلی ساده و با حوصله بسیار زیاد برایش توضیح دهند. البته این رفتار ملموس هنگامی اثربخش بالایی خواهد داشت که سازنده اسکلت پیچ و مهره ای آن را چندبار تکرار کرده و با خود کودک تمرین کنند که تکرار و تمرین نیز باید گام به گام باشد. چون ابتدا سازنده اسکلت پیچ و مهره ای می بایست رفتار کودک را تجزیه و تحلیل کرده و رفتارهای نامناسب او را شناسایی کنند. این تجزیه و تجلیل به سازنده اسکلت پیچ و مهره ای کمک می کند تا بهترین شیوه را برای مهارت آموزی به اجرای اسکلت پیچ و مهره ای پیدا کنند. البته سازنده اسکلت پیچ و مهره ای بهتر وقتی را برای مهارت آموزی اختصاص داده که صبر و حوصله کافی برای کار با او را داشته باشند. سازنده اسکلت پیچ و مهره ای باید بدانند اجرای اسکلت پیچ و مهره ای نصب اسکلت پیچ و مهره ای برای یادگیری یک مهارت بیشتر از اجرای اسکلت پیچ و مهره ای عادی به تکرار و تمرین احتیاج دارند. اما این مداومت و صبر است که به آنان کمک می کند.

شاید بارها پدر و مادری مهارت ساخت اسکلت پیچ و مهره ای را به فرزندشان یاد بدهند ولی وقتی روز دیگری فرا رسید خبری از یادگیری دراو نبود. ناامیدی پایان راه برای تلاش در آموزش مهارت ها است. بنابراین سازنده اسکلت پیچ و مهره ای در مواجهه با این مسائل می بایست سبک اسکلت پیچ و مهره ای خود را تغییر دهند و یا تکرار و تمرین ها را افزایش دهند. ازاین رو تهیه یک جدول زمانی کمک بزرگی به آن ها می کند زیرا در این جدول هم زمان آغاز آموزش نوشته می شود. تعداد تکرار و تمرین ها یادداشت می شود و در نهایت مشخص شده کودک پس از چه تمرین ها و چند بار تلاش توانسته است یک مهارت را بیاموزد. اجرای اسکلت پیچ و مهره ای عقب طراحی اسکلت پیچ و مهره ای نیز مانند همه اجرای اسکلت پیچ و مهره ای به یادگیری مهارت های ساخت اسکلت پیچ و مهره ای از نخستین روزهای اسکلت فلزی پیچ و مهره ای اش نیاز دارند. اگرچه اجرای اسکلت پیچ و مهره ای عقب مانده به دلیل ناتوانی های ذهنی متعدد در یادگیری مهارت های ساخت اسکلت پیچ و مهره ای تاخیر بیشتری نسبت به اجرای اسکلت پیچ و مهره ای عادی دارند.

زیرا این اجرای اسکلت پیچ و مهره ای به طور کلی درحوزه عملکرد شناختی و یا رفتارهای انطباقی با مشکلات روبرو هستند. البته این اختلالات می بایست تا قبل از سن 18 سالگی مشخص شده باشند.

بنابراین سازنده اسکلت پیچ و مهره ای این اجرای اسکلت پیچ و مهره ای نقش حساسی در یادگیری آنها در ارتباط با مهارتهای ساخت اسکلت پیچ و مهره ای دارند، زیرا این سازنده اسکلت پیچ و مهره ای در درجه نخست باید بدانند که با یک کودک با کارکردهای معمولی رو به رو نبوده و تربیت ویژه ای برای مهارت ها باید به کار گیرند.


چکیده:

این پژوهش با هدف آموزش نحوه صحیح خرید اجناس زیر قیمت 1000 تومان در پایه ششم ابتدایی گروه نیازهای ویژه ذهنی با روش درس پژوهشی صورت گرفته است. اطلاعات بدست آمده در این باره از طریق همفکری در گروه شش نفره،کارشناسان ابتدایی در آموزش و پرورش عادی، کارشناسان مربوطه در آموزش و پرورش استثنایی استان و جستجو در سایت هایی مختلف اینترنت جمع آوری شده است. پس از تشکیل گروه جهت انجام فعالیت مجری اسکلت پیچ و مهره ای، طرح درس مربوطه تدوین و ضمن اجرای آن بازخوردهایی توسط اعضا گروه ارائه شد که در زیر آمده است:

1-     انتخاب موضوعی برای درس پژوهش که ضرورت یادگیری آن برای مجری اسکلت پیچ و مهره ای بسیار اهمیت دارد.

2-      انتخاب موضوعی برای مجری اسکلت پیچ و مهره ای که از جمله امور پرکاربرد و جزء امور جدانشدنی و همیشگی در اسکلت فلزی پیچ و مهره ای روزمره همه افراد است.

3-     استفاده از نرم افزار در مراحل ارزشیابی ورودی و مرحله ای

4-      ایجاد محیط نمایش خرید کردن که برای مجری اسکلت پیچ و مهره ای بسیار لذت بخش می باشند.

5-     استفاده از وسایل متنوع در بازارچه غیرواقعی که اهداف چند بعدی دارد.

منظور از چند بعدی بودن، آن است که هرکدام از وسایل با توجه به دروس مختلف پایه ششم و مرتبط با موضوعات درس های مختلف انتخاب شده است به طور مثال:

-         جلد شناسنامه: مرتبط با درس ساخت اسکلت پیچ و مهره ای، درس اول مشخصات فردی

-         بیسکویت: مربتط با درس علوم، درس اول مواد غذایی سالم ( توجه به تاریخ تولید و انقضای کالا)

-         لوح فشرده آموزش وضو: مرتبط با درس قرآن

-         شانه، مسواک، صابون و شامپو: مرتبط با درس علوم، وسایل بهداشتی و شخصی

-         تراش، مداد،پاک کن و خط کش: لوازم التحریر که وسایل مورد استفاده برای مجری اسکلت پیچ و مهره ای می باشد.

-          قلک های مجری اسکلت پیچ و مهره ای: مرتبط با درس کاروفناوری بخش پودمان، ساخت جامدادی و قلک توسط خود مجری اسکلت پیچ و مهره ای

6-     یادگیری خرید موارد روزانه مانند نان و شیر که از جمله مواد غذایی پرکاربرد بوده و از مجری اسکلت پیچ و مهره ای انتظار می رود توانایی خرید این گونه مواد را داشته باشند.

7-     توجه به مسائل پس انداز در اسکلت فلزی پیچ و مهره ای( استفاده از قلک)

8-     بیان اهمیت نگه داری پول به عنوان سرمایه ملی

9-     توجه مجری اسکلت پیچ و مهره ای به رعایت نکات بهداشتی هنگام استفاده از پول

10- نامگذاری گروه ها متناسب با موضوع درس پژوهشی( گروه صرفه جویی و گروه پس انداز که مرتبط با مفهوم پول می باشد)

معیار واقعی ثروت ما این است که، اگر پولمان را گم کنیم، چقدر می ارزیم...

به اعتقاد کارشناسان برای صرفه جویی و مسئول بودن هیچگاه زود نیست.


توصیف وضعیت موجود

مجری اسکلت پیچ و مهره ای مدارس استثنایی( نصب اسکلت پیچ و مهره ای) با توجه به طبقه بندی «انجمن آمریکایی نقایص عقلی» یا (AAMD) که تخصصی ترین سازمان در زمینه عقب ماندگی های ذهنی است، از نظر بهره هوشی در طبقه خفیف قرار داشته و میزان ضریب هوشی آنها بین 55-50 تا حدود 70 است.

در سال تحصیلی 93-1392، آموزشگاه ایمان پسران به صورت گردشی دایر بوده و تعداد مجری اسکلت پیچ و مهره ای حدود 130 نفر در پایه آمادگی 1 و2، اول تا ششم ابتدایی و یک کلاس چند معلولیتی می باشد.مجری اسکلت پیچ و مهره ای این مدرسه با معلولیت ذهنی مشغول به تحصیل می باشند که البته تعدادی از مجری اسکلت پیچ و مهره ای علاوه بر مشکل ذهنی دچار معلولیت جسمی و حرکتی یا بینایی و یا شنوایی و یا ترکیبی از چند معلولیت می باشند. این مدرسه تنها مدرسه استثنایی در ناحیه یک کرج است.

با نظری بر کتاب ریاضیات مقطع ابتدایی نصب اسکلت پیچ و مهره ای، می توان دریافت که یکی از مفاهیم با اهمیت و ضروری که در کتاب ریاضی پایه های ششم، پنجم، چهارم و سوم مطرح است مفهوم پول است که یکی از موضوعات چالش برانگیز برای این گونه از مجری اسکلت پیچ و مهره ای می باشد و باید یادآور شد که مفهوم پول، مفهومی است که یادگیری آن برای همه افراد لازم و ضروری می باشد.

تاریخ ارسال: شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 09:14 ب.ظ | نویسنده: علیرضا شهبازکیا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد