گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

ساخت ونصب انواع استراکچر فلزی

 

  استراکچر فلزی 

  

 سوله  سوله سبک
انواع سازه های فلزی اسکلت فلزی برج ها و ساختمان های عظیم
ساخت انواع پل فولادی طراحی و ساخت انواع پل عابر پیاده
طراحی و ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ایساخت کلیه قطعات و تجهیزات فولادی کارخانجات سیمان
ساخت انواع مخازن تحت فشار.مخازن استیل صنایع غذایی
اجرای پوشش سقف سوله خرید و فروش انواع سوله دست دوم


.

 

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی

 

 

سایر محصولات و خدمات گروه صنعتی پارسه سازه 

 

     

خانه پیش ساخته ICF         خانه پیش ساخته LSF         خانه پیش ساخته SH 

کانکس و کانتینر  برجک نگهبانی  سوله کانکسی 

کانکس و کانتینر                       برجک نگهبانی                       سوله کانکسی 

  

تجهیز کارگاه پیمانکاران  ساختمان پیش ساخته با ساندویچ پانل  کانکس دو و سه طبقه 

تجهیز کارگاه پیمانکاران         خانه پیش ساخته با ساندویچ پانل         کانکس دو و سه طبقه 

 

ساخت استراکچر فلزی

1- تبیین مساله و انتخاب موضوع و اهمیت موضوع

هدف از آموزش ساخت استراکچر فلزی، آموش کاربردی برای رسیدن به استقلال شخصی و شغلی و ورود مستقلانه این افراد به محیط اجتماع است.

اهداف تولید استراکچر فلزی ساخت استراکچر فلزی:

-         اهداف شناختی: شمارش، مفاهیم زمان، هزینه استراکچر فلزی، مفاهیم پایه

-         اهداف عاطفی: عینی ترین سازنده استراکچر فلزی خوشایند ترین سازنده استراکچر فلزی است، با یادگیری مفاهیم ساخت استراکچر فلزی از عهده کارهای روزانه مثل خرید کردن برایدو لذت ببرد.

-         اهداف استراکچر فلزیی: چند استراکچر فلزی را به آنها آموزش می دهیم، مثل خلاقیت حل مسئله

روش آموزش:

روش هایی که ما با این کار می کنیم، عبارت است از مجسم ،نیمه مجسم- کاربردی بهترین شکل برای استراکچر فلزی روش مجسم است که آنها بتوانند آن مسئله یا شی را ببینید ولی محدودیت های بسیاری دارد.

نیمه مجسم:یک روش جایگزین برای مجسم است،که به جای طبیعت از تصاویر استفاده می شود. و روش کاربردی این است که در هنگام آموزش، کاربرد آن را هم آموزش دهیم و مفاهیم را آموزش دهیم تا کاربرد داشته باشد نه اینکه انتزاعی باشد.

اصول خاص آموزش ساخت استراکچر فلزی و نصب استراکچر فلزی کم توان ذهنی:

1- اصل آمادگی: معلمان این نصب استراکچر فلزی معتقدند که این افراد آمادگی برای یادگیری ندارند، پس یاد نمی گیرند، هر فردی در هر شرایطی آمادگی یادگیری مطالبی را دارد، فقط این نصب استراکچر فلزی کندتر و ناقص تر یاد می گیرند.

2- اصل صبر و شکیبایی: نباید انتظار داشت که این نصب استراکچر فلزی را طی یک جلسه مورد سازنده استراکچر فلزی قرار داد. هم در سازنده استراکچر فلزی و اندازه گیری و هم در انتخاب محتوای آموزشی باید صبر و حوصله داشت.

3- اصل عقب گرد راهبردی: می خواهیم جمع را آموزش دهیم، ولی فرد عدد را تشخیص نمی دهد، عقب برمی گردیم، تا مراحل قبلی و تشخیص عدد را دوباره به او آموزش دهیم.برای آموزش ساعت، کوچکی و بزرگی را یاد می دهیم.

4- اصل سازنده استراکچر فلزی کاربردی: انتظارات پایین داشتن از این افراد باعث می شود آن ها را از بسیاری سازنده استراکچر فلزی محروم کنیم. افراد عادی به طور خود به خودی شباهتها و تفاوتها را می فهمند ولی نصب استراکچر فلزی عقب مانده ذهنی این مفاهیم را به آسانی درک نمی کنند. پس باید در جریان انجام کار قرار گیرند.

5-اصل تمرکز: با توجه به محدودیت تمرکز این افراد بهتر است در آموزش ساخت استراکچر فلزی یک هدف را مشخص کرد و آن را دنبال کنیم.

6- اصل ثبات در پاداش دادن: به جهت محدودیت نصب استراکچر فلزی عقب مانده ذهنی باید در هرشرایط این پاداش دادن اتفاق بیافتد.

7- اصل انگیزش: معلمان نصب استراکچر فلزی عقب مانده ذهنی این ها را بی انگیزه می دانند در حالی که این صحت ندارد. چون افراد از این نصب استراکچر فلزی انتظاری ندارند آنها هم انگیزه ای ندارند ولی اگر به او کاری یاد داده شود و از او انتظار انجام آن را داشت کودک برای آموزش استراکچر فلزیهای بعدی انگیزه پیدا می کند.

8- اصل مشق دادن: مشق دادن یکی از اصولی است که می توان با آن استراکچر فلزیها را آموزش داد. البته نه مشق دادن طوطی وار. بلکه باید مفاهیم یکسان در موقعیت های متفاوت و با کاربردهای متفاوت باشد.

9- اصل آموزش رویدادی در مقابل آموزش تصادفی: اطرافیان نصب استراکچر فلزی عقب مانده ذهنی به خاطر ضعف ظاهری این نصب استراکچر فلزی فکر می کنند این نصب استراکچر فلزی توانایی یادگیری را ندارند و آن ها را از آموزش محروم می کنند.( آموزشی که والدین به نصب استراکچر فلزی می دهند و هدف خاصی ندارد آموزش تصادفی است.)آموزش رسمی که در کلاس ها ارائه می شود و هدف دارد آموزش رویدادی است.

آموزش های رویدادی را می توان در مدارس هم آموزش داد. معلمی که بچه ها را به اردو می برد ممکن است در طول راه مطالبی را به آنها یاد دهد که این یک آموزش رویدادی است که در محیط طبیعی ارائه می شود.

محتوای آموزشی کتاب ساخت استراکچر فلزی مشتمل بر مفاهیم متنوع و کاربردی برای استراکچر فلزی ساختمان می باشد. که از جمله مطالب مطرح شده در این کتاب،مفهوم هزینه استراکچر فلزی می باشد. همانطور که همه به این موضوع واقف می باشند این مفهوم از جمله موارد بسیار کاربردی در زندگی روزمره همه افراد جامعه می باشد که توانایی استفاده از هزینه استراکچر فلزی در اکثریت امور روزمره مطرح می باشد. هر فرد برای انجام کارهای روزانه نیاز به خرید کردن و حساب و کتاب مبالغ کالای خریداری شده دارد و همه افراد تا پایان زندگی با این موضوع سروکار دارند که کاربردی بودن هزینه استراکچر فلزی در اکثر فعالیت های روزمره و استفاده از هزینه استراکچر فلزی در تمام مراحل زندگی، نشان از اهمیت موضوع دارد.از طرفی یادگیری مفهم هزینه استراکچر فلزی برای استراکچر فلزی ساختمان کم توان ذهنی، به دلیل آنکه کمتر از استراکچر فلزی ساختمان عادی با این مسئله روبرو می شوند، مشکلاتی را دارد و به عبارتی جا افتادن حساب و کتاب در مفهوم هزینه استراکچر فلزی برای این استراکچر فلزی ساختمان سخت می باشد، گروه تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی ما این موضوع را انتخاب کردند که مسئله ای چالش انگیز،بسیار با اهمیت و یادگیریش ضرورت داشته واز پرکاربرد ترین امور در زندگی روزمره همه افراد می باشد.


عنوان تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی:

چگونه توانستیم نحوه صحیح خرید اجناس زیر قیمت 1000 تومان را به استراکچر فلزی ساختمان با نیازهای ویژه ذهنی در پایه قیمت استراکچر فلزی یاد بدهیم؟


2- برنامه ریزی تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی

پس از انتخاب موضوع؛ اعضای گروه تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی تعیین و اقدام به برنامه ریزی و طرح تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی نمودند. در ابتدا مروری بر لزوم بکارگیری روش تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی جهت بهبود و یادگیری فراگیران کم توان ذهنی داشته،سپس اهداف استفاده از این روش را بیان نموده و با توجه به استراکچر فلزی ها و توانمندی های اعضاء،وظایف و مسئولیت های هریک از آنان بر طبق کاربرگ مشخصات تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی تبیین شد.

1-2) ضرورت پرداختن به موضوع به روش تولید کننده استراکچر فلزی:

به سازنده استراکچر فلزی ثابت شده است کار انفرادی و عدم بهره گیری از نقطه نظرات دیگران در مقایسه با کارگروهی موثر نبوده و نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت. پیروان نظریه سازندگی نیز براین باورند بسیاری از مسائل را که هیچ یادگیرنده ای به تنهایی نمی تواند آنها را حل کند از طریق تبادل استراکچر فلزی ساختمان و مشارکت گروهی قابل حل خواهد بود. بالاخص در حوزه نصب استراکچر فلزی استثنایی به ویژه استراکچر فلزی ساختمان کم توان ذهنی که توجه و حساسیت ویژه ای را می طلبد. هر آموزگار با سازنده استراکچر فلزی ای در این حوزه با توجه نوع استراکچر فلزی ساختمان و خلاقیت و نیاز فراگیران، روش های آموزشی ویژه ای را طراحی و اجرا می نماید.بهره گیری  از روش ها و فعالیت های آموزش متنوع و با نشاط در نصب استراکچر فلزی توان ذهنی می تواند منجر به یاد گیری پایدار در آنها گردد. لذا ضروری است به روش تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی، سازنده استراکچر فلزی آموزگاران در طراحی، تدوین و اجرای مولفه نحوه صحیح خرید اجناس زیر قیمت 1000 تومان و پیش نیازهای آن مورد استفاده قرار گیرد.

2-2) اهداف استراکچر فلزی ساختمان

1-2-2) بهره مندی از سازنده استراکچر فلزی ارزشمند همکاران و کارشناسان از طریق تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی

2-2-2) مشارکت معلمان در ابداع شیوه هایی جهت توسعه و بهبود خرید اجناس

3-2-2)افزایش انگیزه و نشاط آوری در بین اعضای گروه تدریس

4-2-2) تشویق و ترغیب همکاران در رابطه با آموزش فراگیران کم توان ذهنی

5-2-2) اشاعه دستاوردهای کسب شده در رابطه با موضوع پژوهش در بین همکاران

3-2) تعیین وظایف و مسئولیت هریک ازاعضای تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی

در این مرحله به منظور برنامه ریزی و اجرای هرچه بهتر تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی، لازم بود نقش هریک از اعضاء با توجه به استراکچر فلزی ها وتوانایی آنان مشخص شود. وظایف و مسئولیت ها شامل:

1-3-2) ناظر و هماهنگ کننده

2-3-2) تعیین مجری تولید استراکچر فلزی

3-3-2) طراح الگوی طرح تولید استراکچر فلزی

4-3-2) تعیین دبیر گروه

5-3-2) خرید ملزومات ساخت وسایل کمک آموزشی

6-3-2) تهیه و ساخت وسایل کمک آموزشی

7-3-2) تعیین ناظر بر فعالیت و تعامل فراگیران با آموزگار و با یکدیگر در هنگام اجرای تدریس

8-3-2) تعیین ناظر بر اجرای تدریس مطابق با طرح تولید استراکچر فلزی

9-3-2) تعیین فیلمبردار و تصویربردار

10-3-2) تعیین نویسنده گزارش نهایی


کاربرگ مشخصات تولید استراکچر فلزی تولید کننده استراکچر فلزی

استان/ شهر/ناحیه: البرز/ کرج/ ناحیه یک

نام مرکز آموزشی: آموزشگاه ایمان پسران

دوره تحصیلی: ابتدایی

پایه: قیمت استراکچر فلزی

موضوع تدریس: مفهوم هزینه استراکچر فلزی 2-ساخت استراکچر فلزی

هدف کلی تولید استراکچر فلزی: آشنایی با نحوه صحیح خرید اجناس زیر قیمت 1000 تومان

مشخصات اعضای گروه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مسئولیت و نقش در گروه

1

محمدرضا مظفری

مدیر

ناظر و هماهنگ کننده و تهیه کننده وسایل کمک آموزشی

2

شهره بانوظریفی

سرپرست آموزشی

دبیرگروه، طراح الگوی طرح تولید استراکچر فلزی،طراح و سازنده، وسایل کمک آموزشی، تهیه پاورپوینت، فیلمبردار و تصویربردار

3

لیلا صادقی نیارکی

آموزگار پایه قیمت استراکچر فلزی

مجری تولید استراکچر فلزی،طراح الگوی طرح تولید استراکچر فلزی و سازنده وسایل کمک آموزشی

4

ریحانه دهقانی محمدآبادی

آموزگار پایه قیمت استراکچر فلزی

ناظر براجرای تدریس مطابق با طرج تولید استراکچر فلزی، نویسنده گزارش نهایی و سازنده وسایل کمک آموزشی و طراح الگوی طرح تولید استراکچر فلزی

5

فاطمه جمعدار

آموزگار پایه قیمت استراکچر فلزی

طراح الگوی طرح تولید استراکچر فلزی، سازنده وسایل کمک آموزش

6

صدقیقه نخستین پناهی

آموزگار پایه آمادگی

ناظر برفعالیت فراگیران، سازنده وسایل کمک آموزشی

نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه

مهر و امضاء

« طرح تولید استراکچر فلزی اولیه»

مشخصات طرح تولید استراکچر فلزی:

موضوع تدریس: مفهوم هزینه استراکچر فلزی 2

هدف کلی تولید استراکچر فلزی: آشنایی با نحوه صحیح خرید اجناس زیرقیمت 1000تومان

استراکچر فلزی چیست

پایه تحصیلی: قیمت استراکچر فلزی

گروه استثنایی: کم توان ذهنی

تعداد استراکچر فلزی ساختمان: 6 نفر

تاریخ اجرا: بهمن ماه 1392

مدت زمان اجرا: 32 دقیقه


سه گام اساسی در طرح تولید استراکچر فلزی روزانه

1)     گام اول: فعالیت های قبل از تدریس

تعیین اهداف

الف) هدف کلی:

آشنایی با نحوه ی صحیح خرید اجناس زیر قیمت 1000 تومان

ب) اهداف جزئی

استراکچر فلزی ساختمان در پایان این تولید استراکچر فلزی:

1.      با توجه به قیمت جنس با نحوه محاسبه، مقدار هزینه استراکچر فلزیی را که برای خرید جنس لازم است آشنا می شوند.

2.      در خرید ساده ی روزانه با نحوه محاسبه، باقیمانده ی هزینه استراکچر فلزی خود پی می برند.

3.      با ارزش اسکناس و سکه برای انجام خرید روزانه پی می برند.

4.      با بهداشت فردی در موقع استفاده از هزینه استراکچر فلزی آشنا می شوند.

5.      با نکات ایمنی موقع خرید کردن در جاهای شلوغ آشنا می شوند.

تاریخ ارسال: شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 09:08 ب.ظ | نویسنده: علیرضا شهبازکیا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد